/

Back to home page

Dutch Politics D66 Privacy

Stevige aanpak ongevraagde Direct Marketing

   Tue 14/09/2004

‘Direct marketing’ zorgt dagelijks voor ergernis bij duizenden mensen. Want wat kun je er tegen doen als je steeds telefonisch wordt lastig gevallen terwijl je nergens om hebt gevraagd? D66 wil een strengere aanpak.

“Bent u geïnteresseerd in een driedaagse beautyfarm in Scheveningen?” Nee dus. Ook niet in een abonnement op de Ornithologische Krant of een geheel verzorgde reis naar Turkije, trouwens. Hoe kan het dat marketingbedrijven beschikken over al die telefoonnummers? Het blijkt dat persoonsgegevens vaak worden vrijgegeven door bijvoorbeeld de KPN. Dit soort bedrijven gaan daarmee in tegen de geest van de anti-spamwet van 2004. Die stelt, dat het vrijgeven van persoonsgegevens alleen mag als je daar zelf om hebt gevraagd. Bedrijven als KPN draaien het om: die verkopen je gegevens tenzij je daar zelf tegen protesteert.

D66 vindt dat de omgekeerde wereld. Kamerlid Lousewies van der Laan wil daarom dat er een strengere aanpak komt. Zij vraagt de betrokken ministers maatregelen te nemen - en jij kunt haar helpen!Bestaande middelen om de telefoonterreur tegen te gaan, zoals het zogenaamde Infofilter van de Stichting Zelfregulering Direct Marketing, blijken niet goed te werken. Om dit aan de ministers duidelijk te maken, stelt Van der Laan een lijst samen van gevallen waarin mensen zich wel hebben ingeschreven voor het Infofilter, maar toch nog zijn lastiggevallen met marketingtelefoontjes. Mocht jou dit overkomen, mail ons dan op [email protected], het liefst met opgaaf van de naam van het bedrijf dat je lastigviel. Jouw mailtje kan helpen een einde te maken aan de telefoonterreur. En vanzelfsprekend zal Lousewies van der Laan je gegevens onder geen beding vrijgeven aan derden!