/

Back to home page

Europe D66 European Parliament

'Taalstrijd' ontsiert EU-octrooi

   Fri 19/04/2002

Een taalstrijd in het Europees Parlement zorgt ervoor dat het Europees Gemeenschapsoctrooi onbetaalbaar dreigt te worden. Het Parlement nam een wetswijziging aan waardoor Europese patentprocedures straks in vijf talen behandeld kunnen worden. Rechthebbenden en aanvragers van patenten worden verplicht om de meeste van die vertalingen zelf te betalen. D66 stemde tegen. Lousewies van der Laan: "Met pijn in het hart, dat wel, want dat Europees patent is echt heel belangrijk. Maar door het taalfetisjisme van mijn collega's zou het echt onbruikbaar zijn geworden."

D66 heeft tegen het wetsvoorstel voor invoering van het Gemeenschapsoctrooi gestemd. "Met pijn in het hart," zegt fractieleider Lousewies van der Laan, "het wordt namelijk hoog tijd dat mensen een octrooi voor de hele EU ineens kunnen aanvragen en dat niet in ieder EU-land apart moeten doen zoals nu nog steeds het geval is. Maar door het taalfetisjisme van mijn collega's wordt het EU-patent zo duur dat ik liever heb dat er een nieuw voorstel gedaan wordt."

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie is door het Europees Parlement zodanig aangepast dat patenten in alle EU-talen kunnen worden aangevraagd en in vijf verschillende talen behandeld kunnen worden. Verder moet iemand die bezwaar wil maken tegen een patent dat bijvoorbeeld in het Spaans is aangevraagd, zijn bezwaren op eigen kosten in het Spaans laten vertalen. Van der Laan: "De meeste europarlementsleden hebben weinig kaas gegeten van de wereld van wetenschap en techniek. Bijna alles gaat daar nu al in het Engels. Het Europees Patentbureau heeft nu drie werktalen, maar zelfs in Frankrijk wordt 98% van de patenten in het Engels geraadpleegd. Het behandelen van een patentaanvraag is zo gecompliceerd dat het nooit de uitvinder zelf is die zich daarmee bezig houdt, maar een gespecialiseerd juridisch bureau. Daarvan mag je dus best verwachten dat ze er Engels spreken."

De nieuwe patentwet is op tien april 2002 aangenomen door een meerderheid van het Europees Parlement. PvdA, ChristenUnie en een deel van het CDA stemden voor, D66 en de overigen Nederlandse partijen stemden tegen de aangepaste wet. Al sinds de jaren zestig wordt er gedebatteerd over het Gemeenschapsoctrooi. D66 is groot voorstander van een gemeenschapsoctrooi omdat het makkelijker en goedkoper is voor bedrijven om in een keer een octrooi voor heel Europa aan te vragen dan vijftien keer apart.

GroenLinks, ChristenUnie en de SP gingen nog verder in hun taalnationalisme. Zij stemden voor een systeem waarbij alle procedures in alle elf talen gevoerd zouden kunnen worden. De andere Nederlandse partijen stemden daar tegen. Van der Laan: "Als er straks dertien nieuwe lidstaten bij komen zitten we op een totaal van 23 talen en wordt het onbetaalbaar. Het patent wordt dan zo duur dat niemand er meer gebruik van zal maken. Dat lijkt me contra-productief."

D66 vindt dat je pragmatisch moet omgaan met talenkwesties. Concept wetsteksten, parlementaire stukken en publieke debatten moeten vanzelfsprekend in alle Europese talen beschikbaar zijn, maar waar het gaat om interne procedures waarbij alleen hoogopgeleide ambtenaren en juristen betrokken zijn moet het Engels kunnen volstaan.

De kosten voor het verlenen van een Europees octrooi liggen op dit moment drie tot vijf maal hoger dan van een Japans of Amerikaans octrooi. Gemiddeld bedragen die 30.000 euro, waarvan bijna 12.000 euro naar de vertaling gaat. Van der Laan: "Die hoge kosten vormen een duidelijk concurrentienadeel. We begaan nu dezelfde fout als bij het Europees Merkenbureau. Daarvoor werd in 1994 gekozen voor hetzelfde vijf talenregime en dat leverde terecht veel kritiek op. D66 wil een bruikbaar EU-patent en kiest dus voor behandeling in het Engels."

----

Procedure: De Europese ministers kunnen op 21 Mei 2002 nog kiezen of zij 1, 3 of 5 talen willen voor het EU-patent. Indien u dit ook belangrijk onderwerp vindt kunt u schrijven naar de Nederlandse Minister van Economische Zaken of de Tweede Kamer.