/

Back to home page

Europe D66

Tien argumenten voor Europese grondwet

   Mon 27/09/2004

 

Dit artikel van Lousewies van der Laan is eerder verschenen in Het Financieele Dagblad

De Europese grondwet is een feit. Althans op papier: de tekst is goedgekeurd door de Europese regeringsleiders, maar moet nog door alle 25 nationale parlementen worden geratificeerd. In veel landen gaat daaraan een referendum vooraf. Voor het eerst zal dat ook in Nederland gebeuren.

Op initiatief van Groen Links, D66 en de PvdA heeft de Tweede Kamer ingestemd met een referendum over de nieuwe grondwet. Voor het eerst zullen Nederlanders mee kunnen praten over de volgende stap in de Europese integratie. Het debat over de inhoud van de grondwet kan nu dus losbarsten. Het Financieel Dagblad biedt een uitgelezen kans om alvast mijn toptien van argumenten om voor dit verdrag te stemmen op een rijtje te zetten:

1. Eindelijk een kans om het huidige Europese landbouwbeleid af te schaffen. Doordat dit milieu-, consument- , dier- en derdewereldonvriendelijke beleid eindelijk onder de macht van het Europees Parlement zal vallen, kunnen we beginnen een eind te maken aan de onzinnige subsidies voor producten zoals noten, vlees en tabak.

2. Het recht op juridische bijstand gaat overal in Europa gelden. Belangrijk voor als je terecht of onterecht ergens in Europa in de gevangenis belandt en een advocaat nodig hebt.

3 Geen Amerikaanse dominantie van de wereld meer. Doordat er een Europese minister van buitenlandse zaken komt kunnen we beginnen onze economische macht ook politiek toe te passen en zo een wereld te maken waar het internationale recht geldt in plaats van het recht van de sterkste.

4. De Europese instellingen moeten de principes van subsidiariteit en proportionaliteit beter in acht nemen. Dat betekent dat ze alleen mogen handelen als problemen nationaal niet kan worden opgelost en dat ze niet tot in het detail alles moeten bepalen. Geen verbod op chocoladesigaretten dus.

5. Nationale parlementen krijgen het recht de Europese Commissie te waarschuwen als ze vinden dat bepaalde regels niet op Europees niveau moeten worden ingesteld.

6. Alle EU-burgers krijgen het recht om fraudezaken en incompetentie bij de EU-instellingen voor te leggen aan de Europese Ombudsman.

7. Op maar liefst 26 additionele terreinen zal voortaan door de lidstaten niet meer met unanimiteit maar met gekwalificeerde meerderheid worden besloten, zodat de Unie veel efficienter wordt.

8. Op basis van de grondwet kunnen de lidstaten beter samenwerken bij juridische vervolging op het gebied van terrorisme, kindermishandeling, corruptie, fraude en drugssmokkel. Ook kunnen we eindelijk werken aan een gezamenlijk asielbeleid, zodat er eind gemaakt kan worden aan het "asielshoppen" in Europa.

9. De Unie zal begrijpelijker worden omdat veel jargon wordt afgeschaft. Zo worden Europese 'verordeningen' gewoon Europese 'wetten'.

10. Een solidariteitsclausule zorgt ervoor dat in de strijd tegen het terrorisme een aanval op een voortaan een aanval op allen is.

Allemaal redenen om voor te stemmen en zo zijn er nog veel meer. Maar wat betekent de grondwet nu als geheel? Tegenstanders van de grondwet beweren dat deze het begin inluidt van een heuse federale staat Europa. Niets is minder waar. De term grondwet is misleidend, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft bijvoorbeeld ook een grondwet en is toch echt geen staat. Daarnaast verandert er weinig aan de instituties van de Unie. De Commissie, als dagelijks bestuur, krijgt niet ineens veel meer macht. Doordat het Europees Parlement nu het laatste woord krijgt als het gaat om de begroting van de Unie, is het juist de Europese burger die dankzij de grondwet meer te zeggen krijgt.Wat mij betreft had de grondwet nog veel verder mogen gaan. Er zijn tekortkomingen genoeg: het buitenlandbeleid blijft buiten democratische controle en het maandelijkse verhuiscircus van het Europees Parlement tussen Brussel en Straatsburg wordt niet afgeschaft. De ministers blijven in hun achterkamertjes aan de macht in plaats van dat er een echte Europese regering komt die in alle openheid haar besluiten neemt en moet verantwoorden. Voor iemand die een sterk, slagvaardig en democratisch Europa wil, gaat het nieuwe verdrag dus nog niet ver genoeg. Maar de grondwet is al wel een grote stap in de goede richting. Een stap waarover de burgers van Nederland zelf kunnen beslissen of ze hem willen zetten. Mijn stemadvies is in elk geval een volmondig ja.