/

Back to home page

Women’s Rights Dutch Politics D66

Tweevoudige achternaam mogelijk maken

   Thu 21/04/2005

Ouders moeten binnenkort zélf kunnen kiezen of hun kind de naam van de vader, de moeder of van beide ouders krijgt. Dat stelt Justitiewoordvoerder Lousewies van der Laan (D66) in reactie op de bekroning vandaag van het onderzoek Vaders wil, geen wet meer? (1) met de jaarprijs van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB). Van der Laan zal daartoe vandaag in de Tweede Kamer voorstellen presenteren tijdens een plenair overleg over naamrecht met minister Donner van Justitie.  

Het is nu niet mogelijk een kind bij de geboorteaangifte een dubbele naam (van vader én moeder) te geven. Kinderen krijgen automatisch de naam van de vader wanneer ouders het niet eens zijn over de achternaam of geen keuze maken. Dat is on-liberaal en on-geëmancipeerd, meent Van der Laan. ‘Waarom laat de overheid mensen niet gewoon zelf kiezen voor een dubbele achternaam? En waarom zou de achternaam van de vader moeten prevaleren? Het is weer zo’n typische, ouderwetse regel die traditie boven individuele keuze stelt’.

Uit het rapport, dat verschijnt in opdracht van het voormalige Clara Wichmann Instituut voor vrouw en recht, blijkt dat de huidige Nederlandse naamrecht strijdig is met het VN-Vrouwenverdrag en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Nederland is hierover op de vingers is getikt door het UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women. Volgens de onderzoekster moeten ouders ervoor kunnen kiezen om hun kind de naam van de vader én de moeder te geven, met een maximum van twee achternamen in totaal. Niet meer elk kind uit één gezin zou dezelfde achternaam hoeven te krijgen en bij onenigheid tussen ouders zou alfabetische volgorde doorslaggevend moeten zijn. Van der Laan nam het rapport op 21 maart in Utrecht in ontvangst.