/

Back to home page

Europe Dutch Politics D66

Van Mierlo kan blijven

   Fri 30/08/2002

D66-delegatieleidster Lousewies van der Laan vindt dat de regering "wel gek" zou zijn als ze van Mierlo opzij zet. Vandaag sprak zij met radio 1 over de suggestie van de regering om van Mierlo aan de kant te zetten. Van een meningsverschil tussen Van Mierlo en de regering is volgens haar geen sprake. "Zolang je geen visie hebt kun je moeilijk van mening verschillen. En ik heb van een Europese visie van dit kabinet nog weinig gezien."

Europees fractieleider Lousewies van der Laan is verbaasd dat de regering nu al overweegt Hans van Mierlo als regeringsvertegenwoordiger bij de Europese Conventie aan de kant te zetten. "Als het gaat om de grote problemen van Europa - democratie, legitimatie, openheid - dan kun je geen betere hebben. Hij is ingewerkt, ervaren en wordt gerespecteerd. Het is ook in het belang van de regering hem te handhaven, om een maximale invloed te behouden."

Pas in de derde week van september komt de regering volgens eigen zeggen met een Europees beleidsdocument. "Mocht dat haaks staan op de visie van Van Mierlo dan ben ik er van overtuigd dat hij zelf vertrekt. Vrijheid was altijd zijn beginpunt voor samenwerking".

Net als haar CDA collega Maij is Van der Laan verbaasd dat de premier kennelijk nu pas beseft hoe belangrijk de Conventie is. "Iedereen met een Europese basiskennis wist al maanden dat de Conventie in alle openheid bezig is met een Europese grondwet. Dat Balkenende nu pas beseft dat het moeilijk zal worden om straks in de bekende achterkamertjes nog grote wijzigingen aan te brengen is rijkelijk laat. Verder is het niet echt netjes dit onderwerp eerst met de pers te bespreken in plaats met Van Mierlo zelf. Mijn buitenlandse collegas vroegen zich af of de nieuwe regering echt denkt dat een binnenlands organisatorische kwestie meteen bij het eerste buitenland optreden aan de kaak gesteld moet worden."