/

Back to home page

D66 Vatican

Verbreek banden met Vatikaan

   Sat 12/08/2000

Al richt aids een ware slachting aan in Afrika, de Paus volhardt in zijn afwijzing van condooms om de epidimie te bestrijden. Voor de paarse partijen is de maat nu vol. De diplomatieke banden met het Vaticaan moeten worden verbroken. D66-Europarlementariër Lousewies van der Laan legt uit waarom. "Een kerk is een kerk en geen staat."

Waarom moeten de banden met het Vaticaan worden verbroken?

De reden is heel principieel: de katholieke kerk is een kerk en geen staat. Als je wilt dat macht democratisch controleerbaar is, moet je kerk en staat scheiden. Diplomatieke betrekkingen met een kerk horen daar dus niet bij en een vertegenwoordiging van één religie in organisaties als de VN en WTO al helemaal niet. Doordat zij religieus gezag combineert met wereldlijke macht, heeft de rooms-katholieke kerk meer invloed dan welke organisatie dan ook. We moeten natuurlijk praten met vertegenwoordigers van alle belangrijke levensbeschouwingen, maar de voorkeurspositie van de paus is anno 2000 echt niet meer te verdedigen.

Is dat wel verstandig, op die manier heb je helemaal geen invloed meer op de paus en het Vaticaan?

Ik geloof niet dat de verhouding nu zo is, dat het Vaticaan zich al te veel gelegen laat liggen aan wat progressief denkende mensen vinden van haar standpunten over aids, seksuele rechten of bijvoorbeeld anticonceptie. Vergeet niet dat er ook binnen de katholieke kerk veel weerstand is tegen de officiële leer van de kerkleiders. Ik maak mij geen illusies dat de officiële kerkleiding op korte of middellange termijn op andere gedachten gebracht kan worden. Ik maak mij wel veel zorgen over de invloed die de paus kan uitoefenen op de levens van mannen, vrouwen en kinderen - met name in de derde wereld. Tienduizenden vrouwen sterven bij illegale abortuspraktijken, miljoenen mensen raken HIV-geïnfecteerd en seksuele minderheden hebben door discriminatie en intolerantie niet de kans zich normaal te ontplooien. Wanneer een instituut als de katholieke kerk hier actief aan bijdraagt, is dat een aanleiding voor ons om te kijken of de macht die zij daarvoor gebruikt wel altijd legitiem is.

U had veel kritiek op de paus naar aanleiding van zijn uitspraken over de World Pride. Valt dat niet onder de vrijheid van meningsuiting van de paus?

De paus wordt door miljoenen mensen in de wereld als moreel leider gezien. Dat geeft hem een bijzondere verantwoordelijkheid wanneer hij spreekt. Helaas gebruikt hij die verantwoordelijkheid om sociale uitsluiting te prediken in plaats van begrip en tolerantie. Zo vond hij dat homo's niet welkom zijn in Rome terwijl de katholieke kerk haar jubileum viert. Hoge kerkvertegenwoordigers rond Rome hebben katholieken opgeroepen om op de extreem-rechtse kandidaat te stemmen, omdat die de World Pride manifestatie zou verhinderen. Dat gaat dus allemaal nog iets verder dan het geven van mening. Van mij mag de paus zeggen wat hij vindt, ook als ik zijn opvattingen verwerpelijk vindt. Maar dan is het ook mijn recht - en als volksvertegenwoordiger zelfs mijn plicht - om daar op te reageren. In Nederland denken we daar soms iets te makkelijk over, maar ook in Europa zijn er honderdduizenden mensen die niet gewoon naar hun eigen seksuele identiteit kunnen leven zonder angst voor discriminatie, haat en uitsluiting.

Wat gaat D66 nu doen?

Als je serieus iets wilt bereiken, is dit typisch iets dat je niet als D66 of als Nederland alléén moet willen doen. Daarom proberen we, via onze contacten in het Europees Parlement, het debat in de verschillende landen van de EU op gang te brengen. We moeten mensen ervan overtuigen dat ze misschien toch nog eens na moeten denken over de situatie waar ze misschien aan gewend zijn, namelijk dat de paus samen met de regeringsleiders aan één tafel zit om beleid te maken. Ik weet zeker dat de meeste mensen, als ze er eenmaal over nadenken, het er over eens zullen zijn dat dit niet juist is. Zo'n discussie werkt echter heel anders van land tot land. In Nederland moeten we mensen er eerst van overtuigen dat dit geen gimmick-onderwerp is, maar dat de macht van het Vaticaan een reëel probleem is in de wereldpolitiek. In Italië is de enorme politieke macht van het Vaticaan bij iedereen bekend, maar daar zijn politici bang dat het onderwerp misbruikt kan worden om ze als 'anti-katholiek' af te schilderen, wat natuurlijk onzin is. Maar het lukt wel om ook daar geschikte partners te vinden om het debat los te maken, zodat we op die manier iets in beweging kunnen zetten.

Door Tijn Elferink

Copyright: Queer.nl