/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Climate

VS vinden airconditioning belangrijker dan klimaatbeheersing

   Sun 26/11/2000

De D66-eurofractie wijdt het mislukken van de klimaatconferentie aan de conservatieve opstelling van de Verenigde Staten. Lousewies van der Laan: "Het is goed dat de EU zich niet bij de eisen van de VS neerlegt. Het is nog beter geen akkoord te hebben, dan een slecht akkoord".

De klimaatconferentie onlangs in Den Haag is mislukt. Dit is grotendeels te wijten aan de Amerikanen, die alles deden om hun Kyoto-verplichtingen te ontlopen en het sluiten van een akkoord te voorkomen. De EU-landen verdienen echter een pluim voor hun principiële opstelling.

De VS zijn met 4% van de wereldbevolking verantwoordelijk voor maar liefst 20% van de mondiale uitstoot van CO2, het belangrijkste broeikasgas. Zeventig procent van de Amerikaanse kiezers wil ook dat hun politici maatregelen nemen tegen klimaatverandering, maar die hebben het te druk met kibbelen over de verkiezingsuitslag. Bovendien had de huidige regering een klimaatakkoord nooit door de door republikeinen gedomineerde senaat gekregen. De voorstellen van de VS waren dan ook gericht op het zoveel mogelijk uithollen van hun bijdrage aan reductie van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door het volledig meetellen van alle koolstof die wordt vastgelegd in de bos- en akkerbouw. Het klimaatprobleem kan echter alleen maar worden aangepakt door niet alleen de emissies van CO2, maar ook die van andere broeikasgassen te reduceren. Daarvoor zijn energiebesparing en de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen minstens zo noodzakelijk, vinden niet alleen de milieuorganisaties, maar ook een oliemaatschappij als Shell.

Dat is ook precies waar de inspanningen van de EU bij de onderhandelingen op gericht waren, en het is terecht dat ze daarvoor door veel milieuorganisaties geprezen werd. Zij vinden dan ook, met de EU, dat geen akkoord beter is dan een slecht akkoord. D66 wil dat de EU-landen nu hun uiterste best zullen doen om alsnog een akkoord te sluiten met andere landen, maar dan zonder de VS. De ontwikkeling van schone technologie en nieuwe energiedragers zal zich op die manier voornamelijk voordoen in Europa en Japan. Op den duur zullen de VS toch gedwongen zijn zich bij Europa aan te sluiten - is het niet door de publieke opinie, dan wel door een dreigende technologische achterstand.