/

Back to home page

Democracy around the World

Community of Democracies

   Fri 11/10/2002

Soulissa Etelä-Koreassa järjestetään 9.-12. marraskuuta 2002 toinen Community of Democracies -kokous, johon osallistuu ministereitä ja hallitusten valtuuskuntia yli sadasta maasta sekä foorumi, joka muodostuu yli 300 kansalaisjärjestöstä, joista esimerkiksi ylikansallinen radikaalipuolue ja No Peace Without Justice -järjestö ovat aktiivisesti valmisteluissa mukana.

Kyseisellä kokouksella on erityisen tärkeä merkitys, koska se tarjoaa mahdollisuuden pohtia välineitä ja menettelytapoja oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi maailmassa.

 

Useiden maiden ulkoministerit, kuten esimerkiksi Yhdysvaltain ulkoministeri Colin Powell, ovat jo ilmoittaneet osallistuvansa kyseiseen kokoukseen, mutta Euroopan unioni ei ole ilmoittanut, aikooko se osallistua. Ei ole myöskään selvillä, aikovatko yksittäisten jäsenvaltioiden hallitukset osallistua.

 

Osanottajille on jo jaettu kokouksen valmisteluasiakirjoja, jotka koskevat Soulissa tehtäviä päätöksiä.

 

Miten komissio ja Euroopan unioni valmistautuvat edellä mainittuun, tärkeään tapaamiseen? Minkä alojen ministerit osallistuvat edellä mainittuun kokoukseen?

 

Miten Euroopan unioni osallistuu edellä mainittuun aloitteeseen, ottaen huomioon, että Community of Democracies -kokous tukee Euroopan unionin useaan otteeseen juhlallisesti vahvistamia velvoitteita ja periaatteita, jotka koskevat demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistamista ja edistämistä koko maailmassa kaikkien demokraattisten maiden yhteistyön pohjalta? 


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2002-0076+0+DOC+XML+V0//FI