/

Back to home page

Europe Democracy around the World D66

Europese democratie versterkt

   Wed 27/10/2004

‘Dit is een overwinning voor en een versterking van de Europese democratie,’ aldus D66-europarlementariër Sophie in ’t Veld in reactie op de terugtrekking van de voorgedragen Europese Commissie door beoogd voorzitter Barosso. ‘De terugtrekking vindt onder druk van de Europese volksvertegenwoordiging plaats. Het failliet van de achterkamertjespolitiek van de Europese regeringen is hiermee aangetoond. Europa heeft recht op de beste kandidaten, dat is de boodschap die wij vandaag sturen aan Barosso en de Raad van Ministers’. In ’t Veld spreekt echter niet van een crisis. ‘Dit parlement kan trots zijn op wat zij heeft bereikt en ik kijk dan ook met vertrouwen naar de toekomst. Wel vind ik dat beoogd commissievoorzitter Barosso hier beschadigd is uit gekomen. Hij weet geen compromis te bereiken en geen meerderheden te bouwen. Hij stond al met zijn rug tegen de muur toen hij met deze oplossing kwam. Dit is een zwaktebod. Barosso lijkt mij dan ook niet de politiek leider die Europa op dit moment nodig heeft’. Tweede kamerlid Lousewies van der Laan vindt dat er nu een zware verantwoordelijkheid rust op premier Jan Peter Balkenende, momenteel voorzitter van de EU. ‘Balkenende moet ervoor zorgen dat de zaak niet onnodig escaleert. Barroso heeft nu één probleem, dat moeten er straks niet 25 worden. Je kunt er donder op zeggen dat bepaalde landen en politieke partijen het moment aangrijpen om politiek spelletjes te spelen. Dat kan voorkomen worden als er vóór de top van vrijdag een oplossing ligt,’ aldus Van der Laan. Volgens D66 is de meest voor de hand liggende oplossing om de heer Buttiglione te vervangen door een andere Italiaan. Tweede optie is om Buttiglione een andere portefeuille te geven, maar dat heeft als nadeel dat er dan ook een verschuiving zal optreden in andere portefeuilles.