/

Back to home page

Europe Democracy around the World D66 European Parliament Economy

Geldsmijterij toont aan: hervormingen noodzaak

   Thu 13/01/2000

De Europese Rekenkamer publiceert binnenkort haar jaarverslag over 1998. Daarin wordt forse kritiek geuit op de vorig jaar gevallen Europese Commissie van Jacques Santer. Lousewies van der Laan stelt echter, dat ook de Lidstaten niet buiten schot mogen blijven en voortaan veel alerter moeten omgaan met Europees geld.

De Europese Rekenkamer publiceert binnenkort haar jaarverslag over 1998. Daarin wordt forse kritiek geuit op de vorig jaar gevallen Europese Commissie van Jacques Santer. Bij het uitgeven van Europees geld zijn in 1998 zo veel fouten gemaakt dat volgens de Rekenkamer iedere aanvaardbare norm overschreden wordt. Maar liefst een derde van de betalingen ging gepaard met fouten, en minstens tien procent van de bedragen zou eigenlijk moeten worden teruggestort.

De kritiek betreft niet alleen de Europese Commissie, die te weinig heeft gedaan om het teveel betaalde terug te vorderen. Ook de lidstaten krijgen er van langs: zij zijn immers verantwoordelijk voor 80% van de uitgaven van de EU en voor 100% van de inkomsten. De Nederlandse regering bijvoorbeeld mag zich aantrekken dat de controle op de inning van invoerrechten in de Rotterdamse haven -- een belangrijke inkomstenbron van de EU -- te zwak is bevonden.

Lousewies van der Laan is in het Europees Parlement woordvoerder voor de uitgaven over 1997. Het parlement heeft zijn goedkeuring van de bestedingen over dat jaar nog steeds niet verleend omdat nog niet duidelijk is of het financiële beleid van de Commissie nu verbeterd is. Volgens Lousewies van der Laan toont het rapport van de Rekenkamer weer eens aan hoe dringend noodzakelijk hervormingen in de EU zijn. "Het Parlement heeft de Commissie Santer natuurlijk niet voor niets naar huis gestuurd," stelt zij. "Het financiële beheer van de EU laat veel te wensen over, maar de democratische greep op de uitgaven is dan ook veel te zwak en er is te weinig transparantie. De nieuwe Commissie heeft gezegd dat ze daar wat aan gaat doen, nu moet ze dat maar eens gaan waarmaken. Eerder geven wij geen décharge over de begroting."

Ons land is er zelf ook verantwoordelijk voor dat het beheer van Europees geld zo slecht geregeld is, zegt zij. De Nederlandse Europarlementariërs hebben op dit punt niet altijd evenveel bevoegdheden, het grootste deel van het Europese geld wordt in de lidstaten uitgegeven. Dat betekent dat minister Zalm en de Tweede Kamer iets aan deze fraude zouden moeten doen: "Nederland heeft er nog steeds niet voor gezorgd dat de besteding binnen Nederland van Europees geld gecontroleerd kan worden, door de Nederlandse of de Europese Rekenkamer. De Nederlandse Rekenkamer heeft Zalm al twee jaar geleden gevraagd dat controlegat te dichten, maar Zalm heeft zojuist alweer een kans gemist om dat te doen. De betreffende wet is recent namelijk nog gewijzigd en toen had hij dit meteen kunnen meenemen. Nu moest een hele nieuwe procedure gestart worden. Als je kijkt naar de bedragen waar het om gaat begrijp ik niet dat er niet wat meer haast gemaakt wordt."