/

Back to home page

Europe Democracy around the World D66 European Parliament

Hof: alle politieke partijen hebben recht op vertrouwelijke informatie

   Mon 15/01/2001

Ieder lid van het Europees Parlement heeft het recht om vertrouwelijke informatie te vragen en te krijgen van de Europese Commissie. Dit stelt de Europese rechter in de rechtszaak die D66-er Lousewies van der Laan samen met enkele andere Europarlementariërs heeft aangespannen tegen haar eigen parlement en de Europese Commissie. „Dankzij de uitspraak is nu voor altijd duidelijk dat sommige Europarlementariërs niet gelijker zijn dan andere“, meent Europees Parlementslid Lousewies van der Laan.

Tussentijdse uitspraak Europees Hof

Ieder lid van het Europees Parlement heeft het recht om vertrouwelijke informatie te vragen en te krijgen van de Europese Commissie. Dit stelt de Europese rechter in de rechtszaak die D66'er Lousewies van der Laan samen met enkele andere europarlementariërs heeft aangespannen tegen haar eigen parlement en de Europese Commissie. „Dankzij de uitspraak is nu voor altijd duidelijk dat sommige Europarlementariërs niet gelijker zijn dan andere“, meent Europees Parlementslid Lousewies van der Laan.

In de zomer van vorig jaar legden het Europees Parlement en de Europese Commissie in een Kaderakkoord vast dat slechts een selecte groep parlementariërs toegang zou krijgen tot vertrouwelijke informatie. Dit waren de voorzitter van het Parlement en de voorzitters van parlementaire commissies. Vaak zijn de voorzitter echter lid van één van de twee grote partijen, waardoor de andere politieke partijen geen toegang meer hebben tot de documenten.

Van der Laan en een aantal van haar collega’s vrezen dat het hierdoor mogelijk wordt bijvoorbeeld fraudezaken in de Europese Commissie met behulp van een handvol bevriende parlementariërs ‘onder de pet’ te houden.

Het is juist over een dergelijk dossier dat de vorige Europese Commissie onder leiding van Jaques Santer is gevallen. Toen bekend werd dat Commissaris Edith Cresson haar tandarts veel geld had betaald voor onderzoek waar hij geen kwalificaties voor bezat, stuurde het Parlement de Commissie naar huis. Het was de Nederlandse klokkenluider Paul van Buitenen die dit rapport tegen de regels in aan het Europees Parlement toespeelde.

Lousewies van der Laan: "Het Europees Parlement moet de Europese Commissie controleren. Dat kan alleen als alle parlementariërs recht hebben op de informatie die daarvoor nodig is. Daarom vragen wij de rechter het Kaderakkoord te vernietigen." Dat laatste is nog niet gebeurd, maar de tussentijdse uitspraak van het Hof van Justitie is een belangrijke opsteker voor de europarlementariërs. Nooit eerder heeft de Europese rechter zo nadrukkelijk gesteld dat individuele EP-leden recht hebben op vertrouwelijke informatie.

In de gaten

Het Europees Parlement en de Europese Commissie, die redeneren dat het akkoord op papier de rechten van individuele parlementariërs niet aantast, zullen dat nu in de praktijk moeten waarmaken. De Europarlementariërs hebben besloten hun zaak tegen Commissie en Parlement voorlopig aan te houden. “We zullen de Commissie de komende tijd scherp in de gaten houden”, stelt Van der Laan. “Zodra de Commissie ons op basis van het kaderakkoord probeert informatie te weigeren, stappen we onmiddellijk weer naar de rechter.”