/

Back to home page

Women’s Rights Dutch Politics D66

Actieplan tegen eerwraak

   Thu 10/02/2005

De ongeveer honderd vrouwen die bedreigd worden met de dood in een eerwraak-zaak, moet de regering tegemoet komen met tijdelijke maatregelen. D66 vindt dat de regering te weinig voortvarend te werk gaat. ‘De ambitie van de regering om in 2006 uitgewerkte maatregelen te hebben, zal voor sommige vrouwen die nu in de knel zitten gewoon te laat zijn,’ aldus kamerlid Lousewies van der Laan (D66). Zij presenteerde CDA-minister Donner vandaag een actieplan met twaalf maatregelen die onmiddellijk ingevoerd zouden moeten worden. 

De familie krijgt een meldplicht. Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie zou elk lid van de familie die dit niet meldt bij de politie strafbaar moeten zijn. Dit zou niet alleen een alerteringsfunctie hebben, maar ook preventief werken. 

Informatie tussen instanties zoals de IND, de gemeente, de jeugdzorg en consultatiebureaus zou veel eenvoudiger moeten worden uitgewisseld. Waar privacybescherming in de weg staat, moet deze voor dergelijke gevallen komen te vervallen. 

Er zou een landelijk registratiesysteem moeten komen, met de mogelijkheid om gevallen van eerwraak anoniem te melden. 

De politie zou beter getraind moeten worden om eerwraaksituaties te herkennen en om te leren hoe zij hiermee het beste kan omgaan. Vanuit de politie is hier al veel belangstelling voor getoond. 

Er moeten genoeg safe houses komen voor vrouwen die acuut bedreigd worden. 

Eerwraak is een symptoom van een dieper liggende kwaal: het niet kunnen omgaan met de seksualiteit van de vrouw. Er moet een dialoog worden aangegaan met die mensen binnen de islamitische gemeenschap waar de eigen seksualiteit van de vrouw en haar keuzevrijheid niet wordt erkend. 

Volgens de islam gelden de kuisheidsregels voor mannen net zo goed als voor vrouwen, maar in de praktijk wordt de vrouw in haar eentje verantwoordelijk gesteld. Ook het debat over de seksuele gelijkheid tussen mannen en vrouwen moet worden gevoerd, al vanaf de basisschool. 

Ook hier weer spelen de prestatiecontracten die LPF, VVD en CDA met de politie hebben gesloten een negatieve rol, omdat er geen ruimte is voor preventie. Het voorkomen van een eerwraakmoord kost 60 uur, maar daarvoor krijgt de politie geen punten toegekend. Het oplossen van een dergelijke moord kost gemiddeld twee dagen, maar daarvoor worden wél punten gerekend. Van der Laan: ‘Geen agent zal het in zijn of haar hoofd halen een moord bewust te laten gebeuren, natuurlijk. Toch blijft het onjuist dat zij wel worden gestimuleerd de verkeerde prioriteiten te stellen’. 

In eerwraaksituaties moet de familie gedwongen kunnen worden tot overleg, desnoods op het politiebureau. . 

In de Verenigde Staten geldt voor groepen waarbij ontvoering naar het buitenland een rol speelt, dat beide ouders toestemming moeten geven voordat een meisje teruggebracht kan worden naar het land van herkomst. Nederland zou een dergelijke regel ook moeten invoeren. 

Moskeeën moeten veel meer bij de oplossing van eerwraakconflicten worden betrokken. Eerwraak is anti-islamitisch en imams die dat in conflictsituaties uitleggen boeken zeer goede resultaten bij het voorkomen van escalatie. Daarvan moeten de hulpverleningsinstanties vaker gebruik maken. De Nederlandse imamopleiding moet aandacht besteden aan de problematiek. 

De regering moet met een geïntegreerde aanpak komen, waarin justitie, politie, Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Grote Steden samen werken. Nu is er geen zicht op wat de verschillende departementen doen.