/

Back to home page

Europe Dutch Politics CDA D66

Artsen en coffeeshophouders veilig voor uitleveringswet

   Thu 27/11/2003

Nederlandse artsen die meewerken aan abortus of euthanasie hoeven net als Nederlandse coffeeshophouders niet langer te vrezen dat zij strafrechtelijk worden uitgeleverd via de zogenaamde Europese overleveringswet. Minister Donner neemt het voorstel van regeringspartij D66 over, om alléén uit te leveren bij misdrijven die in Nederland ook worden vervolgd. Ook het D66-voorstel om niet uit te leveren aan landen waar een goede rechtsgang niet is gegarandeerd, is door de regering overgenomen.De rechter zal voortaan elk uitleveringsverzoek moeten toetsen aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Als de mensenrechten niet gegarandeerd zijn, levert Nederland niet uit. Dat is vooral van belang vanaf 2004, wanneer nieuwe landen uit Midden- en Oost-Europa lid worden van de EU. Uit de rapporten van de Europese Commissie blijkt dat de rechtstaat in niet al deze landen goed functioneert.Wanneer een land als Polen, waar abortus strafbaar is, om uitlevering zou vragen van een Nederlandse arts voor een in Nederland gepleegde abortus, zal Nederland daar niet toe overgaan. De regering wilde de beslissing om wel of niet uit te leveren aanvankelijk aan de rechter overlaten. Kamerlid Lousewies van der Laan had er bij Donner op aangedrongen zijn wetsvoorstel zo te wijzigen, dat uitlevering van artsen en coffeeshophouders niet afhankelijk is van een individuele rechter. ‘Dit zou enorme onzekerheid geven en onze eigen progressieve regelingen ondermijnen,’ meende Van der Laan. De regering neemt het voorstel van D66 over en zal de wetgeving aanpassen.D66 is sterk voorstander van justitiële samenwerking in Europa. Maar volgens Van der Laan moet dat wel op onze eigen voorwaarden gebeuren: ‘Criminelen trekken zich niets aan van grenzen, dus justitie en politie moeten ook over de grens durven kijken. Maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren, zonder aan onze eigen principes onrecht te doen’.