/

Back to home page

Europe Dutch Politics PvdA D66 European Parliament

D66: Kok moet kiezen op Europadag

   Tue 08/05/2001

Nederland kan het zich niet permitteren het debat over de toekomst van Europa links te laten liggen. Volgens D66-europarlementariƫr Lousewies van der Laan speelt Nederland geen rol zolang het met drie verschillende tongen spreekt. D66 wil daarom dat premier Kok de regie in handen neemt en een ondubbelzinnig kabinetsstandpunt op tafel legt om te komen tot een duidelijk en democratisch Europa.

Lousewies van der Laan, fractievoorzitter van D66 in het Europees Parlement, vindt dat premier Kok morgen in Breda ("Europadag") duidelijk moet maken hoe het kabinet denkt over de toekomst van Europa: "Wat er uit het kabinet komt is niet alleen vaag, het is ook tegenstrijdig. Op die manier laat Nederland het Europese debat aan zich voorbij gaan".

Eerder deze week wijzigde staatssecretaris Benschop van Europese Zaken zijn opvattingen over de toekomst van Europa naar aanleiding van de uitspraken van de Duitse bondskanselier Schröder. Premier Kok liet gisteren vagelijk doorschemeren juist weer meer voor de Franse lijn te voelen.

Publiek draagvlak

Volgens Kok is een sterke rol voor de regeringen noodzakelijk om publiek draagvlak voor Europa te behouden. Lousewies van der Laan vindt dat Kok zichzelf hierin tegenspreekt: "Het probleem van Europa is juist dat de belangrijke besluiten worden genomen in geheime vergaderingen in Brusselse achterkamers. Dáárover gaat het, als Kok spreekt over 'de cruciale rol van de nationale regeringen'. Als iets het draagvlak ondermijnt is dat het juist wel: mensen hebben het gevoel dat zij geen grip hebben op wat er gebeurt en dat is nog goeddeels terecht ook. Dat is de reden waarom Kok niet moet afdingen op de plannen van Schröder, maar volmondig zijn steun moet uitspreken."

D66 is altijd voor een federaal Europa geweest. "Niet als groot ideaalbeeld, maar omdat het de enige manier is om Europa duidelijk en democratisch te maken," aldus Van der Laan. "Wat Kok niet wil begrijpen is het fundamentele verschil tussen de Nederlandse ministerraad en de Europese Raad van Ministers. In Nederland bereiden ministers weliswaar wetsvoorstellen voor in geheime vergaderingen, maar die worden uiteindelijk goedgekeurd door de volksvertegenwoordiging na een openbaar debat. In Europa neemt de Raad van Ministers de besluiten in geheime vergaderingen, en daar is vervolgens geen democratische controle op mogelijk."

Verdeeldheid

De D66-fractievoorzitter in het EP maakt zich kwaad over de vaagheid waarmee Haagse politici over Europa spreken. "Terwijl heel Europa zich uitspreekt over welke richting het op moet met de EU, weigeren de politieke partijen om kleur te bekennen. Daardoor kunnen kiezers geen invloed uitoefenen op het verloop van dit belangrijke debat." De schuld van de vaagheid legt Van der Laan vooral bij het Paarse kabinet: "Doordat een eenduidig kabinetsstandpunt ontbreekt, wordt het debat in de kiem gesmoord. VVD-minister Van Aartsen vindt dat er helemaal niet nagedacht mag worden en zijn partij steunt hem daarin. Premier Kok lijkt de onderonsjes van regeringsleiders wel zo efficiënt te vinden en PvdA-staatssecretaris Benschop heeft goede ideeën, maar wil niet teveel uit de sociaal-democratische pas lopen. Het kabinet komt met proefballonnetjes, maar maakt geen keuze. Deze discussie is echter cruciaal voor de toekomst van Europa en daarmee voor Nederland. Het kabinet kan het zich eenvoudigweg niet permitteren om de hete brei heen te blijven draaien. Premier Kok zou Europadag moeten aangrijpen om de regie in handen te nemen en een duidelijke Nederlandse positie in het debat te markeren."

De draai van Benschop

In tegenstelling tot Kok bekeerde staatssecretaris Benschop (PvdA) zich onlangs tot de federale visie zoals die door de Duitse sociaal-democraat Schröder is verwoord. Eerder deed Benschop de discussie juist af als "absurd" toen dezelfde ideeën door de Groene minister Fischer werden verdedigd. Benschop opteerde toen nog voor een 'netwerk-europa'. Daarin worden de belangrijke beslissingen afgekaart in onderonsjes van belangrijke mensen, ongeveer zoals Frankrijk dat nu voorstaat in het debat. Van der Laan: "Net nu Benschop een stap vooruit wil zetten, doet Kok een stap terug. Dat is ongelofelijk teleurstellend."

Tweede Kamer-verkiezingen

Van der Laan ziet in de vaagheid en de tegenstellingen in het kabinet een extra reden om de toekomst van Europa inzet te maken van de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar: "Haagse politici worden dan gedwongen na te denken over Europa en om een visie neer te leggen. Een duidelijk standpunt over Europa is wel het minste dat kiezers mogen verwachten. Alleen dan krijgen ze invloed op de fundamentele keuzes die gemaakt moeten worden. Dan kan er ook meer draagvlak voor Europa en de uitbreiding ontstaan."