/

Back to home page

Dutch Politics Education D66

D66 wil analfabetisme bestrijden

   Fri 17/01/2003

In Nederland zijn ruim 1,3 miljoen mensen functioneel analfabeet. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij niet zonder hulp in de juiste trein kunnen stappen en ondersteuning nodig hebben in het kieslokaal. De oorzaak van het analfabetisme is met name voortijdige schooluitval. In de D66 Week van het Onderwijs heeft D66 verschillende voorstellen gelanceerd om die uitval te bestrijden. De Democraten willen echter ook wat doen voor de mensen die nu met problemen kampen omdat zij niet kunnen lezen of schrijven.

Lousewies van der Laan: 'Functioneel analfabetisme is een zeer serieus probleem in Nederland. Dat we er zo weinig over horen komt vooral doordat analfabeten zich schamen voor hun beperking; vaak zijn ze briljant in het vinden van manieren om die te verbergen'. Van der Laan suggereert dat hier ook de reden ligt dat er zo weinig wordt gedaan voor deze groep; aan de 1,3 miljoen analfabeten in Nederland besteedt de overheid nog geen 30 cent per persoon. D66 trekt 2,5 miljard uit voor onderwijs, mede bestemd voor nieuwe projecten om analfatisme te bestrijden. Daarbij benadrukt Van der Laan, dat hulp ook anoniem verstrekt moet worden: 'We mogen de schaamte bij veel van deze mensen niet onderschatten; zelfs als zij zich realiseren dat ze iets kunnen doen aan hun beperking, is de schaamte vaak een te grote drempel om tot actie over te gaan. De eerste stap naar geletterdheid moet in anonimiteit gezet kunnen worden.'