/

Back to home page

Human Rights Dutch Politics Law and Liberties CDA D66 International Criminal Court

D66 wil garanties van Donner over uitlevering aan VS

   Tue 03/06/2003

D66 wil dat minister Donner van justitie de garantie biedt dat het nieuwe uitleveringsverdrag van Europa met de VS de rechten van Nederlanders niet zal ondermijnen. Kamerlid Lousewies van der Laan stelt dat D66 tegen het nieuwe verdrag zal stemmen als Donner er niet in slaagt een aantal belangrijke garanties op schrift te stellen. Ratificatie van het Europese verdrag door de Tweede Kamer is noodzakelijk voordat het in werking kan treden.

D66 was al kritisch bij de totstandkoming van het huidige bilaterale verdrag tussen Nederland en de VS. Volgens de Democraten heeft de praktijk hen daarin gelijk gegeven: Nederlanders worden te gemakkelijk aan de VS uitgeleverd en krijgen daar vaak geen goed proces. Het nieuwe Europese verdrag zal uitlevering alleen maar makkelijker maken, vreest Van der Laan. “Wat we zien gebeuren, is dat de Amerikanen op allerlei manieren infiltreren in ons strafrecht. Maar Europa is Amerika niet; wij hebben vaak andere normen en waarden als het om de rechtstaat gaat. Samenwerking met de VS is goed en ook nodig, omdat we vaak dezelfde doelen nastreven. Maar Nederland kent bijvoorbeeld geen war on drugs, en dat willen we ook niet. Daarom moeten we wel goed opletten dat samenwerking ook onder ónze voorwaarden plaatsvindt. Ik heb niet de indruk dat de minister daar nu voldoende bovenop zit”.Van der Laan kondigde aan dat haar partij tegen het verdrag zal stemmen als een aantal belangrijke garanties niet op schrift komen te staan. Zo wil D66 zeker weten dat eenzijdige opzegging van het bilaterale verdrag niet eenvoudigweg betekent dat alle hierin opgenomen rechtsgaranties wegvallen ten gunste van het ruimere Europese verdrag. Hoewel Donner ontkent dat dit het geval zal zijn, stelt Van der Laan dat de tekst van het Verdrag dit wel mogelijk maakt. Daarnaast wil D66 in principe voorrang voor het Internationaal Strafhof als zowel het strafhof als de VS een uitleveringsverzoek indienen. Tot slot wil D66 de absolute garantie dat Nederland niet hoeft uit te leveren wanneer de kans bestaat dat een verdachte in Amerika de doodstraf krijgt.