/

Back to home page

Dutch Politics CDA D66

Flitsscheiding moet mogelijk blijven

   Thu 20/01/2005

D66 wijst het voorstel van CDA-minister Donner (CDA) om flitsscheidingen te verbieden van de hand. Donner deed zijn voorstel in het vandaag gepresenteerde Wetvoorstel bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding. Een flitsscheiding maakt het mogelijk om zonder tussenkomst van de rechter te scheiden. Het huwelijk wordt daarbij omgezet in een geregistreerd partnerschap en dat kan zonder tussenkomst van de rechter worden ontbonden. ‘Als twee mensen samen kunnen besluiten te trouwen, dan kunnen ze ook samen besluiten te scheiden. Daar hebben ze geen toestemming van de overheid voor nodig’, aldus D66-kamerlid Lousewies van der Laan. ‘Minister Donner denkt daar blijkbaar heel anders over. Hij wil het gezin koste wat kost beschermen, ook als twee volwassen mensen een bewuste, eigen beslissing nemen om uit elkaar te gaan. Dit is de morele overheidsbetutteling van de jaren vijftig’. Van der Laan vindt dat scheiden zonder tussenkomst van de rechter ook mogelijk moet worden zonder de tussenstap van de omzetting in een geregistreerd partnerschap. Als positieve aspecten van het wetsvoorstel noemt Van der Laan de betere regeling van het omgangsrecht die wordt voorgesteld en het feit dat mediation een grotere rol krijgt bij het totstandbrengen van een omgangsregeling tussen gescheiden ouders en hun kinderen. D66 dringt daar al langer op aan. ‘Maar het is jammer dat Donner het omgangsrecht gebruikt als een façade om via een achterdeur de verworvenheid van de flitsscheiding af te schaffen’.