/

Back to home page

Dutch Politics Law and Liberties D66

Geen minimumstraffen in Nederland

   Mon 15/09/2003

Er komen geen minimumstraffen in Nederland. Dat heeft het kabinet besloten. Een kamermeerderheid van CDA, VVD en LPF hadden eerder hun interesse uitgesproken in de invoering van wettelijk vastgelegde minimumstraffen voor bepaalde misdrijven. Regeringspartij D66 is daar echter fel op tegen. De regering heeft de afgelopen week laten weten net als D66 niets te zien in de minimumstraf. Lousewies van der Laan, justitiewoordvoerder van D66: ‘De roep om minimumstraffen komt voort uit een wantrouwen tegen de rechterlijke macht, vanuit het onderbuikgevoel dat criminelen altijd te lage straffen krijgen. Maar D66 is juist erg blij dat we in Nederland rechtspraak kennen die op individuele gevallen is toegesneden’.De Nederlandse rechter wordt op dit moment geacht de omstandigheden van een misdrijf mee te wegen in de strafmaat. 'Moet een vrouw die jarenlang wordt mishandeld door haar man en die op een gegeven moment doorslaat, per se dezelfde mimumstraf krijgen net als andere moordenaars?' Er is wel geopperd dat rechters in Nederland onder een minimumstraf uit zouden kunnen komen als zij daar een goede motivatie voor hebben, maar daarmee zou de hele invoering van minimumstraffen volgens D66 een zinloze exercitie worden. Van der Laan: 'Het was gewoon geen goed plan en het is dan ook goed dat de regering het snel van tafel heeft geveegd'.