/

Back to home page

Dutch Politics D66

'Gekozen burgemeester gijzelt D66'

   Thu 31/03/2005

Uit: de Volkskrant

Lousewies van der Laan heeft resultaat van haar missiewerk. Na aanvankelijke scepsis groeit het enthousiasme om in de regering te blijven. Voorstellen spatten de zaal in. 'Trekken we wel of niet de stekker uit dit kabinet?' Het is opeens stil als de voorzitter de hamvraag stelt. 'Wie is daar voor?' De helft van het aantal handen gaat omhoog. 'En wie is daar tegen?' De andere helft van het publiek steekt de hand op. De mini-peiling in het district Amsterdam maakt éen ding duidelijk: het gaat erom spannen zaterdag. Een aantal D66-afdelingen debatteerde woensdagavond over het paasakkoord dat de coalitie met CDA en VVD moet redden. In Amsterdam hoopten veel D66'ers dat het gewraakte akkoord nog opgewaardeerd zou kunnen worden. Met een extra paragraaf over natuur en milieu. Of met een pakket sociale maatregelen. Menigeen had al een fraai geformuleerde motie in de achterzak. Maar het Tweede-Kamerlid Lousewies van der Laan moest haar partijgenoten teleurstellen. 'Dit is de deal die gemaakt is. Als we hier nee tegen zeggen, moeten we uit het kabinet stappen.' De scepsis overheerst. Simone de Waard, landelijk campagneleider voor D66 in 2002, krijgt een donderend applaus als ze voor breken pleit. 'Dit is een fooi voor onderwijs. Er zit niks in voor asielzoekers. En wat me enorm tegenstaat is dat Pechtold al benoemd is tot minister. Het D66-congres is daarmee gedegradeerd tot applausmachine.' Lousewies van der Laan hoort het rustig aan voordat ze met de verdediging van het paasakkoord begint. De 1 miljard voor onderwijs is geen fooi en ja, het is echt nieuw en extra geld. En de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing stelt heus wel wat voor: hij gaat draagvlak creëren voor de gekozen burgemeester. De welwillendheid in de zaal groeit. Dat is niet louter beleefdheid. De onderliggende boodschap slaat aan: D66 is meer dan bestuurlijke vernieuwing. Of, zoals het lokale partijlid Joris van Vuuren het formuleert: 'D66 wordt gegijzeld door de gekozen burgemeester. Als het CDA in de regering zit, zal de PvdA tegen de gekozen burgemeester stemmen. En als de PvdA in de regering zit zal het CDA tegen stemmen. De gekozen burgemeester is onhaalbaar. Laten we ons op andere zaken concentreren.' De zaal zindert opeens van enthousiasme. Vergeten is het paasakkoord. Vergeten zijn de kroonjuwelen. De plannen voor investeringen in het onderwijs spatten de zaal in. De kenniseconomie verdient een extra impuls. Maar het vmbo heeft voorrang. Blijven is makkelijker dan breken, zoveel is duidelijk. Maar wat de uitkomst zaterdag ook zal zijn, Lousewies van der Laan kan ermee leven. 'Ik ben blij dat we een partij zijn waar de leden de baas zijn. Ik heb er vertrouwen in dat de leden de juiste keuze maken, net zoals we het vertrouwen hebben dat de burger zijn eigen burgemeester kan kiezen.'