/

Back to home page

Dutch Politics Education D66

Hoger salaris voor leraren

   Mon 30/10/2006

D66 heeft zich bij de behandeling van de onderwijsbegroting sterk gemaakt voor hogere lerarensalarissen. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een voorstel van D66 waarmee 100 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt om het voor goed opgeleide mensen aantrekkelijker te maken het onderwijs in te gaan. D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan: “Als we willen dat ons onderwijs weer tot de wereldtop behoort, moeten we nu investeren, en dan vooral in de leraren zelf. Het onderwijs moet weer aantrekkelijk worden voor hoger opgeleiden.” Hoger opgeleide leraren zijn volgens de Democraten essentieel voor het toponderwijs dat Nederland wil hebben. Op dit moment is er een tekort aan hoger opgeleide en excellente leraren en dit tekort zal, zoals het er nu naar uitziet, in de komende jaren alleen maar toenemen. Dit komt mede doordat de salarissen voor hoger opgeleiden in het onderwijs achterblijven bij die in het bedrijfsleven. Bovendien is carrière maken nauwelijks mogelijk voor leraren die voor de klas willen blijven staan. Om te beginnen wil D66 daarom extra geld investeren in goed opgeleide en excellente docenten in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. “We moeten voorkomen dat leraren die carrière willen maken zich vooral moeten bezighouden met managementtaken in plaats van voor de klas te staan,” aldus Lousewies van der Laan. “Docenten die zich bijscholen en uitblinken moeten daarvoor beloond worden. In de komende kabinetsperiode zullen we de 100 miljoen euro van ons voorstel moeten laten oplopen om de arbeidsomstandigheden en opleidingsmogelijkheden voor alle leraren in alle sectoren van het onderwijs te verbeteren”.