/

Back to home page

Dutch Politics D66

Inbreng in het debat over de uitbreiding van de heroineverstrekking

   Thu 30/06/2005

Mevrouw Van der Laan (D66):

Voorzitter. In maart 2004 kwam de CDA’er Paas met een concrete aanbeveling om de criminaliteit in Nederland terug te dringen: verstrek heroïne aan een kleine groep ongeneeslijk verslaafden. Dat bespaart niet alleen € 35.000 per jaar per junk aan schade, maar ook veel emotionele ellende bij de slachtoffers. De kosten van een dergelijk project zouden € 12,6 mln. Bedragen en hiermee zouden duizend zwaar verslaafden geholpen kunnen worden. Er kwam meteen € 1 mln. van de minister voor Grotestedenbeleid, Thom de Graaf. In december nam de Kamer, met steun van onder meer CDA, VVD en PvdA, een amendement aan om in 2005 € 6 mln. bij te dragen aan de uitbreiding van de heroïneverstrekkingsprojecten. Het idee was, dat de gemeenten zelf de andere € 6 mln. zouden vinden, omdat zij ook direct baat hebben bij het project. Het project past zeer goed in het streven van het kabinet om de criminaliteit met 25% te verminderen. Wat vervolgens gebeurde, was verbijsterend. Ondanks het duidelijke amendement en de duidelijke intenties van de indieners, hebben de ministeries van Justitie en VWS zeven maanden lang een bureaucratische oorlog gevoerd over de besteding van die € 6 mln. Het resultaat is dat men niet elk jaar € 6 mln. in het project steekt, maar dit jaar € 3 mln., in 2006 € 2 mln. en in 2007 € 1 mln. Dat is nog niet eens 1/12 van het benodigde bedrag. De gemeenten kunnen nog steeds niet met de verstrekking beginnen. De reacties van de grote steden waren heel erg duidelijk: de G27 waren met stomheid geslagen en vonden de voorstellen onredelijk en volstrekt onwerkbaar; de G24 gaven zich zeer teleurgesteld. Naar mijn mening houden de ministers Donner en Hoogervorst, nu zij weigeren structureel 6 mln. in heroïneverstrekking te steken, de criminaliteit in de grote steden in stand. Zo bereiken wij dus nooit de beoogde reductie van 25% in deze kabinetsperiode. Daarnaast worden er elke dag mensen onnodig het slachtoffer van een misdrijf. Mijn verzoek is dan ook heel simpel en heel duidelijk. Kan de regering ervoor zorgen dat wij jaarlijks wel die € 6 mln. hebben, totdat de gemeenten zelf hun broek kunnen ophouden? Ik denk dat zij twee of drie jaar nodig hebben tot het project vanzelf kan gaan lopen. Voorzitter. Mij rest nog te zeggen dat er in het amendement dat wij destijds hebben ingediend, heel duidelijk staat dat het doel is de reeds door de Kamer geaccordeerde uitbreiding tot een aantal van 1000 behandelplaatsen voor chronisch heroïneverslaafden financieel mogelijk te maken. Dat is precies wat ik vandaag vraag van deze ministers.