/

Back to home page

Dutch Politics D66

Kabinet halfslachtig bij terreurbestrijding

   Thu 23/09/2004

D66 wil dat het kabinet tot één structuur komt voor het bestrijden van terrorisme. Volgens D66-kamerlid Lousewies van der Laan is de huidige aanpak halfslachtig. ‘Het is nog steeds niet duidelijk wie er uiteindelijk verantwoordelijk is bij een aanslag, minister Donner of minister Remkes. Als het aan de top al niet duidelijk is, hoe kunnen we dan vragen dat al die instellingen en ambtenaren die zich met terreurbestrijding bezig houden intensief gaan samenwerken?’ In Nederland zijn ruim 20 overheidsorganisaties op landelijk niveau betrokken bij de bestrijding van terrorisme. Volgens D66 is er nog een wereld te winnen door die organisaties beter op elkaar aan te laten sluiten. Van der Laan stelt dat er op alle niveaus onvoldoende bereidheid is om echt samen te werken. ‘Zelfs drie jaar na 11 september 2001, zijn de organisaties vaak meer met zichzelf bezig dan met het bestrijden van terreur. Waarom hebben we bijvoorbeeld twee onderraden die zich bezig houden met terrorisme?’ Niet alleen in Nederland maar zeker ook in Europa laat de samenwerking nog veel te wensen over. ‘In Noorwegen was men op de hoogte dat er aanslagen dreigde in Madrid, maar die informatie is nooit bij de Spanjaarden terecht gekomen. Ik vind dat te gek voor woorden. Het geeft, ben ik bang, wel goed weer hoe het met de daadwerkelijke uitwisseling van informatie is gesteld. Het Nederlandse voorzitterschap moet dat probleem hoog op de agenda zetten’. Volgens Van der Laan kan de terrorismebestrijding op Europees niveau nog sterk worden verbeterd. ‘Terroristische dreigingen moeten in kaart worden gebracht, de vele verschillende overlegorganen van politie, justitie, en andere terrorismebestrijders moeten worden gestroomlijnd. Politiediensten moeten overal in Europa de opdracht krijgen meer contact te onderhouden met buitenlandse collega’s’. Volgens D66 is de dreiging van terreur in Europa onverminderd reëel. ‘Je kunt dan drie dingen doen: je kop in het zand steken, pleiten voor ruimere bevoegdheden voor politie en justitie of zorgen dat de instrumenten die we hebben veel beter gaan werken. D66 gelooft dat met dat laatste het meest is te winnen’. Gebrekkige samenwerking is volgens Van der Laan het grootste probleem, maar niet het enige. ‘Er is geen alarmeringsysteem, te weinig analysecapaciteit, geen eenduidige bescherming van de vitale belangen. De informatievoorziening voor burgers is slecht geregeld. De ministers geven zelf aan dat “het nog niet goed loopt”, maar dat kan dus niet veel langer zo. Daar is de situatie te dringend voor’.