/

Back to home page

Dutch Politics D66

Kabinet neemt initiatief informatiekoppeling over

   Thu 12/06/2003

D66-kamerlid Lousewies van der Laan trekt de aankondiging in dat zij nog dit jaar een initiatiefwet indient om overheidsinstellingen te verbieden burgers twee keer naar dezelfde informatie te vragen. Minister President Balkenende heeft in het debat over de regeringsverklaring toegezegd, dat de regering dit initiatief zelf zal uitvoeren.

Van der Laan: ‘D66 wil zo’n wet graag, omdat het de overheid dwingt efficiënter en klantvriendelijker te werken. België heeft een vergelijkbare wet doorgevoerd en zegt daarmee al een miljard euro bespaard te hebben. Het scheelt de Belgische burgers en het bedrijfsleven bovendien tienduizenden formulieren per jaar die voorheen ingevuld moesten worden. Wij denken dat in Nederland zeker zoveel winst mogelijk is. Het dwingt overheidsdiensten om hun computersystemen op elkaar af te stemmen en efficiënter te gaan werken’.Ook D66-fractievoorzitter Boris Dittrich kondigde eerder dit jaar aan dat D66 hier een initiatief zou nemen. Nu het kabinet het voorstel heeft overgenomen, trekt D66 de aankondiging in. ‘Met de steun van de regering gaat de invoering waarschijnlijk alleen maar sneller. Ik heb er bovendien alle vertrouwen in dat minister De Graaf het initiatief voortvarend zal oppakken,’ aldus Van der Laan.