/

Back to home page

Dutch Politics D66

Laat particuliere beveiligers op straat surveilleren

   Mon 03/11/2003

D66 wil particuliere beveiligers inzetten om op straat te surveilleren. D66-kamerlid Lousewies van der Laan vindt dat noodzakelijk om de veiligheid te vergroten. ‘Objectief gezien is er in bepaalde wijken en gemeenten veel te weinig politietoezicht. D66 steunt de plannen van het kabinet om agenten waar mogelijk alléén te laten surveilleren. Maar er is meer nodig, ook op korte termijn. De inzet van particuliere beveiligers kan daarbij een belangrijk instrument zijn,’ aldus Van der Laan.Het inzetten van particuliere beveiligers is lange tijd een taboe geweest in de Nederlandse politiek. ‘Wie particuliere beveiligers wil inzetten, geeft toe dat de politie het niet alleen af kan,’ zegt Van der Laan. ‘Maar het gevoel van onveiligheid is zeer reëel en in sommige gemeenten en wijken is ook echt gewoon te weinig politie. Dit kabinet steekt extra geld in de politie en zal zorgen voor extra agenten op straat. Dat is hard nodig. Maar waarom niet ook particuliere beveiligers inzetten als de ogen en oren van de politie? Als het er op straat veiliger van wordt, lijkt ons dat een goed idee’.Van der Laan is niet gevoelig voor het argument dat de handhaving van de openbare orde en veiligheid een exclusieve taak is van de overheid en daarmee van de politie. ‘Er is nu te weinig politie en daar zijn burgers de dupe van. Dan is het misschien ondogmatisch om het schot tussen de particuliere beveiliging en de politie af te breken, maar het zou betekenen dat we gebruik kunnen maken van het reservoir van particuliere beveiligers dat al aanwezig is’.Volgens de Democraten bewijzen experimenten, bijvoorbeeld op stations in Amsterdam en in buurten in Rotterdam, dat particuliere beveiligers een effectief instrument kunnen zijn om de veiligheid te vergroten. ‘Op het Rotterdamse Zuidplein surveilleren particuliere beveiligers al in de buurt. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de politie en Stadstoezicht en worden betaald door de deelgemeente. Het aantal incidenten op straat is enorm teruggedrongen. Het is dus veiliger geworden op straat’.D66 vraagt minister Remkes van Binnenlandse Zaken te onderzoeken hoe particuliere beveiligers in probleemwijken in heel Nederland ingezet kunnen worden.