/

Back to home page

Dutch Politics Education D66

Mogelijk enquete HBO-fraude

   Wed 19/02/2003

Het rapport van de Algemene Rekenkamer Onregelmatigheden bekostiging (hoger) onderwijs komt met dusdanig harde conclusies dat verder onderzoek naar de HBO-fraude onvermijdelijk is geworden. Dat stelt D66-onderwijswoordvoerder Lousewies van der Laan. Volgens Van der Laan is het niet logisch wanneer het ministerie het verdere onderzoek zelf ter hand neemt. ‘Juist het ministerie heeft hier gefaald, dus moet het Parlement moet hier nu verder naar kijken’.

D66 vindt het zeer ernstig dat de controle op het Hoger Onderwijs zo tekort schiet. ‘Het is cruciaal te weten waardoor dat komt; is het desinteresse, of heeft het juist besteden van de beperkte middelen in het hoger onderwijs geen prioriteit in Zoetermeer? Wat D66 betreft is het verbeteren van het onderwijs eerste prioriteit. Een efficiënt gebruik van het beperkte geld dat er is, is daarin een essentiële stap. Daarom vinden wij het van groot belang inzicht te krijgen in de omvang en de oorzaken van de onregelmatigheden. Het is ongelofelijk dat de verantwoordelijke bewindslieden hier zo luchtig mee omgaan’.

Van der Laan zegt zich te ergeren aan de reactie van de bewindslieden op de bevindingen. ‘Van der Hoeven reageert zuiver formeel, spreekt over definities van wat wel en wat geen fraude mag heten. Zij zegt ook dat het nooit de bedoeling was de precieze omvang van de fraude in kaart te brengen. Waar het ministerie allang wéét dat het is misgegaan, is nog altijd geen nader onderzoek uitgevoerd. Het wekt al met al de indruk dat het de bewindslieden niet zoveel kan schelen. Ik vind dat schokkend.’