/

Back to home page

Dutch Politics D66

Nawijn moet asielzoekers duidelijkheid geven

   Wed 12/02/2003

Minister Nawijn van vreemdelingenzaken moet duidelijkheid geven over wat hij wil met asielzoekers die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en die zijn ingeburgerd. Dat eist D66-kamerlid Lousewies van der Laan vandaag in een overleg met de minister. Gisteren suggereerde de LPF-bewindsman dat hij wel voelt voor een specifiek pardon. Volgens Van der Laan worden daarmee verwachtingen gewekt bij een groep die al lang in onzekerheid verkeerd.

Dankzij de strenge vreemdelingenwet van Paars zijn de asielprocedures sterk verkort. Daarvoor was het nog zo, dat mensen jarenlang in procedures zaten en ingeburgerd raakten terwijl ze wachtten op een oordeel. Volgens D66 levert dit schrijnende toestanden als deze mannen, vrouwen en ook kinderen plotseling alsnog het land moeten verlaten. D66 heeft daarom altijd gepleit voor een pardon voor asielzoekers die onder de oude CDA/PvdA-wet vielen en daardoor langer dan vijf jaar in Nederland zijn, mits zij ook echt zijn ingeburgerd. Een motie die D66 vorig jaar samen met GroenLinks indiende werd echter afgewezen, omdat naast CDA en VVD ook de PvdA tegen stemde. In de Kamer stelde Nawijn vandaag dat hij met zijn uitspraken niets anders bedoelde dan dat hij als minister zijn bevoegdheid zal gebruiken om uitzondering te maken voor individuele gevallen. D66 wil echter dat de onzekerheid voor de hele groep niet langer blijft voortbestaan en vraagt dus om duidelijke criteria voor wie wel en wie niet mag blijven.

"Nawijn heeft met zijn uitspraken de hoop bij veel mensen aangewakkerd. Hij moet nu ook leveren," aldus Van der Laan. "Een minister kan niet in de media allerlei suggesties wekken, om zich vervolgens in de Kamer op de vlakte te houden. Daarvoor grijpt dit te diep in in het leven van mensen". Nawijn heeft de Kamer binnen twee weken een brief toegezegd met een toelichting. Volgens Van der Laan was dat na alle publiciteit veel te laat en daarom heeft de minister toegezegd deze brief volgende week al te presenteren. Van der Laan: "Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel Nawijn geeft in zijn brief duidelijk de criteria aan waarbinnen hij zijn discretionaire bevoegdheid zal gebruiken, ofwel D66 zal opnieuw een motie indienen om te komen tot een regeling met duidelijke criteria." PvdA en LPF hebben al aangekondigd nu wel met een dergelijke motie in te kunnen stemmen, waardoor een kamermeerderheid mogelijk is.