/

Back to home page

Europe Dutch Politics D66 European Parliament

Nederland moet eigen drugsbeleid beschermen, desnoods met veto

   Sun 07/11/1999

Lousewies van der Laan, D66 fractievoorzitter in het Europees Parlement, wil dat Nederland haar drugsbeleid desnoods met een veto beschermd in de Europese Unie.

Bron: PvdA Vlugschrift

D66 Europarlementariër Lousewies van der Laan wil ver gaan als Europa het Nederlandse softdrugsbeleid wil aanpakken. 'Nederland moet zijn veto uitspreken als een harmonisatie zou leiden tot een verharding van ons beleid.' De voorzitter van de Europese commissie Romano Prodi wil dat Nederland zijn softdrugsbeleid aanpast aan de Europese norm.

Van der Laan wijst erop dat zelfs als het Nederlandse softdrugsbeleid voor Europa onder justitie zou vallen het nog geen gevaar hoeft te lopen. 'Het besluit om het softdrug sbeleid te harmoniseren kan alleen unaniem worden genomen. Nederland moet zijn veto uitspreken als een harmonisatie zou leiden tot een verharding van ons softdrugsbeleid. Het moet niet zo zijn dat we een Europa van veertien landen hebben waar Nederland s teeds moet slikken. Op dit soort belangrijke punten moet Nederland haar veto durven gebruiken. Nederland mag dit best hard spelen: want zelfs de Fransen hebben op dit moment een minder ouderwets standpunt dan Prodi.'