/

Back to home page

Europe Dutch Politics D66

Nederland verliest invloed na vertrek Van Mierlo

   Sat 28/09/2002

Europees D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan: "Het is teleurstellend dat de Nederlandse regering de Europese ambities nog verder omlaag heeft geschroefd, waardoor Van Mierlo weinig keus meer had dan te vertrekken."

Niet onverwacht, maar toch teleurstellend. Zo reageert Europees D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan op de kabinetsnotie over de Conventie en het daaraan verbonden vertrek van Hans van Mierlo uit deze Europese denktank over de toekomst van Europa. "Dankzij de persoonlijkheid en denkkracht van Van Mierlo kon Nederland een relatief grote invloed uitoefenen op de Conventie. Het is teleurstellend dat de Nederlandse regering de Europese ambities nog verder omlaag heeft geschroefd. Van Mierlo ha daardoor weinig andere keus dan te vertrekken."

Volgens Van der Laan werd Nederland juist door het vrijblijvende karakter van de Conventie genoopt tot het afvaardigen van een intellectueel zwaargewicht als Van Mierlo. "Anders dan D66 wilde, heeft de Conventie maar weinig formele bevoegdheden. Zij kan alleen invloed verwerven door met een doorwrochte analyse te komen, gebracht door mensen met enige gezag. Hierbij paste ook de vrije opdracht die Van Mierlo van de Paarse regering had gekregen; zo kon Nederland optimaal bijdragen aan het creatieve proces dat de vorming van Europa is. Door de bakens te verzetten naar een lager ambitieniveau weten we één ding zeker, en dat is dat de Nederlandse invloed in de conventie zal afnemen. Het is trouwens nog maar de vraag of dat erg is nu Nederland niet langer medevormgever van Europa wil zijn, maar alleen nog maar een rem."

Volgens Van der Laan is de onderliggende oorzaak van de breuk te verklaren uit de uitgesproken pro-Amerikaanse houding van de nieuwe regering. "Het kabinet Balkenende zet in haar buitenlands beleid al haar kaarten op het volgen van de Amerikaanse regering. In die opstelling passen geen Europese ambities. Het korte-termijn belang van het halen van een wit voetje bij grote broer Amerika gaat bij dit kabinet duidelijk voor het lange-termijnbelang van het volwassen worden van Europa. Als ik Van Mierlo was, zou ik ook niet aan zo'n eenzijdige benadering mee willen werken."