/

Back to home page

Dutch Politics D66

Onnodig veel misdaad door drugsbeleid Donner en Hoogervorst

   Wed 29/06/2005

Doordat de ministers Donner (CDA) en Hoogervorst (VVD) geen gehoor geven aan de wens van de Tweede Kamer om meer behandelplaatsen voor drugsverslaafden te financieren, blijft er onnodig veel criminaliteit in de grote steden bestaan. Dat stelt D66-kamerlid Lousewies van der Laan, die daar een spoeddebat over heeft aangevraagd. Eind 2004 ging de Kamer akkoord met een voorstel van D66, om zes miljoen euro extra vrij te maken voor de verstrekking van drugs aan ernstige verslaafden. Omdat dit de veiligheid direct ten goede komt heeft Van der Laan via een amendement geld overgeheveld van de justitiebegroting naar die van volksgezondheid. Voor komende jaren is het geld echter opnieuw aan repressieve justitietaken toebedeeld en niet voor preventieve behandelingen voor verslaafden, zoals de Kamer wilde. Bovendien smeert Hoogervorst de zes miljoen die nodig is voor 2005 uit over drie verschillende jaren. D66 wil dat er elk jaar zes miljoen beschikbaar komt. ‘Een verslaafde die niet wordt behandeld zal elke dag opnieuw 100 euro bij elkaar roven met overvallen, winkeldiefstal en inbraken. Dat zijn elke dag weer veel slachtoffers die voorkomen kunnen worden. Verslaafden die wél worden behandeld plegen nauwelijks nog misdrijven. Ik vind dat een minister die weigert geld in heroïneverstrekking te steken de criminaliteit in de grote steden bewust in stand houdt.’ Eerder was de Kamer al akkoord gegaan met een motie van D66-Kamerlid Boris van der Ham, die vroeg om een structurele uitbreiding van het aantal behandelplaatsen in de grote steden. De kamer spreekt morgen over de kwestie.