/

Back to home page

Human Rights Dutch Politics Law and Liberties D66

Ouders kiezen voortaan zelf achternaam kind

   Thu 02/02/2006

Als het aan D66-fractievoorzitter Lousewies van der Laan ligt, kunnen ouders binnenkort kiezen welke achternaam hun kind gaat dragen. Niet alleen bij geboorte, maar ook bij een adoptie wil D66 dat ouders voortaan de keuze voorgelegd wordt of hun kind de achternaam van de ene ouder, de andere ouder of een combinatie van beide namen krijgt. ‘Tot nu toe krijgen kinderen automatisch de naam van de vader en dat is in strijd met zowel het VN Vrouwenverdrag als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’, aldus Van der Laan. D66 kiest daarom voor een geslachtsneutrale oplossing en vindt dat ouders moeten kunnen kiezen. Als ouders geen keuze willen maken, of er onenigheid ontstaat over de keuze, zullen beide achternamen gebruikt worden in alfabetische volgorde.

Problemen voor de administratie ziet Van der Laan niet: ‘Dat iedereen in één gezin dezelfde achternaam heeft is in de praktijk van de 21ste eeuw al lang niet meer vanzelfsprekend. Door allerlei moderne familieomstandigheden is het bepaald niet ongebruikelijk dat meerdere gezinsleden een andere achternaam hebben. Dit is voor de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie nooit een probleem gebleken’. Het is nog onduidelijk of het D66-voorstel op een meerderheid in de Tweede Kamer kan rekenen.