/

Back to home page

Women’s Rights Dutch Politics CDA D66

Parlementariërs steunen Women on Waves

   Tue 13/07/2004

De Tweede-Kamer maakt zich zorgen over de beperkingen die CDA-staatssecretaris Ross de organisatie Women on Waves heeft opgelegd bij de verstrekking van een vergunning voor het uitvoeren van abortussen. Kamerleden van D66, PvdA, VVD en SP vragen de staatssecretaris om uitleg. Zij willen weten waarom Ross beperkingen in de vergunning heeft opgenomen die niet gelden voor andere klinieken. Eerder stelde de staatssecretaris nog, dat zij Women on Waves zoveel mogelijk wilde behandelen als andere klinieken, maar in de vergunning zijn beperkingen opgenomen waar niet-mobiele klinieken niet mee te maken hebben. Zo mag Women on Waves geen abortussen uitvoeren buiten een straal van 25 kilometer van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis. Voor andere abortusklinieken geld een dergelijke eis niet. In 1984 is het vereiste van een ziekenhuis in de omgeving voor het geval van complicaties uit de wet gehaald. De vier parlementariërs stellen in hun brief overigens dat zij het besluit van Ross om een vergunning te verstrekken aan Women on Waves wel toejuichen. Hierdoor krijgt Women on Waves meer rechten dan zij voorheen had zonder bestaande rechten te verliezen. Volgens Lousewies van der Laan, kamerlid voor D66 en één van de opstellers van de brief aan Ross, steunen de kamerleden Women on Waves omdat deze organisatie handelt binnen de grenzen van de wet en alleen op uitnodiging van locale vrouwenorganisaties uitvaart naar andere landen. Van der Laan: ‘Elke vijf minuten sterft er een vrouw vanwege een onveilige, illegale abortus. De strijd voor legale abortus is belangrijk voor vrouwen en Women on Waves is uitgegroeid tot een belangrijk instrument om de discussie te openen daar waar er een taboe op rust. Ik zou het dan ook erg jammer vinden als Ross de organisatie onnodige beperkingen zou opleggen’. Uit de brief van de kamerleden is op te maken, dat Women on Waves van plan is nog deze zomer opnieuw uit te varen. Vorig jaar is de organisatie uitgevaren naar Polen, waar vrouwen voorlichting kregen en aan sommige vrouwen de morning-afterpil is verstrekt. Dit leidde tot een hevig debat in Polen over de legalisering van abortus.

 

Hieronder volgt de brief die de kamerleden aan de staatssecretaris hebben gestuurd.

 

 

Geachte mevrouw Ross, Wij hebben vernomen dat u de organisatie Women on Waves een vergunning heeft verleend voor het functioneren als abortuskliniek in de zin van Wet Afbreking Zwangerschap. Wij ondersteunen uw besluit van harte, aangezien Women on Waves handelt in de geest van de bestaande Nederlandse en internationale consensus als het gaat om goede seksuele voorlichting, toegang en beschikbaarheid van anticonceptie middelen en veilige en legale abortus. Daarbij opereert Women on Waves binnen de grenzen van de wet en vaart zij alleen uit op uitnodiging van locale vrouwenorganisaties in de landen waar zij actie voert. Met de door u verleende vergunning behoudt Women on Waves niet alleen haar bestaande rechten, maar krijgt zij er ook nieuwe rechten bij. Deze ontwikkeling juichen wij toe. Echter, uit informatie van de website van het Ministerie van VWS blijkt dat u in de vergunning een belangrijke beperking heeft aangebracht: behandelingen moeten binnen een straal van 25 kilometer rond het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis plaatsvinden. Wij vragen ons af wat de redenen voor deze beperking zijn. De eis dat een naburig ziekenhuis nazorg bij complicaties moet verlenen is immers al in 1984 uit de wet gehaald. In uw antwoord op de schriftelijke vragen die de ChristenUnie, de SGP en het CDA u stelde, onderschreef u dat er geen reden is de mobiele kliniek van Women on Waves anders te behandelen dan niet-mobiele abortusklinieken. Vindt u dat het opleggen van territoriale voorwaarden aan Women on Waves in overeenstemming is met dit uitgangspunt? Is er op deze wijze juist geen sprake van ongelijke behandeling? Daarnaast valt de vraag te stellen in hoeverre de wettelijke nabijheid van een ziekenhuis om nazorg te verlenen een fysieke nabijheid moet zijn. Zoals u weet, bieden internet en de telefoon alle noodzakelijke mogelijkheid om het ziekenhuis te consulteren. In geval van complicaties is bovendien elk ziekenhuis ter wereld volgens de internationale medische ethiek verplicht patiënten eventueel noodzakelijke (na)zorg te verlenen. Daarnaast blijven de patiëntes in contact met Women on Waves waar altijd een gynaecoloog aan boord is. Ook inhoudelijk is het ons dus niet duidelijk wat het doel is van de door u gestelde beperking. Kunt u ons laten weten in welk percentage van de behandelingen met de abortuspil acute hulpverlening nodig was en binnen hoeveel tijd? Is het niet zo dat Women on Waves die nazorg kan bieden omdat zij binnen twee uur vanuit de territoriale wateren weer terug in de haven van de patiënte kunnen zijn? Graag zouden wij binnen twee weken van u horen wat de redenen waren om de beperking op te leggen. Omdat Women on Waves nog deze zomer acties op het programma heeft staan, willen wij hiermee niet wachten tot na het reces.

In afwachting van uw antwoord, Lousewies van der Laan, D66 Godelieve van Heteren, PvdA Laetitia Griffith, VVD Harry van Bommel, SP