/

Back to home page

Dutch Politics Law and Liberties D66

Politiekosten doorberekenen aan voetbalclubs

   Tue 09/09/2003

D66 wil dat kosten van grootschalige politie-inzet bij voetbalwedstrijden worden doorberekend aan de clubs. De Democraten vinden dat minister Remkes de clubs op korte termijn een grotere verantwoordelijkheid moet geven. Morgen overlegt de Kamer met Remkes over het voetbalvandalisme. ‘De politie is er om boeven te vangen, niet om hooligans te beteugelen,’ aldus kamerlid Lousewies van der Laan.‘Wat ons betreft mag Donner nog wel verder gaan,’ aldus Van der Laan. ‘Zo lijkt het ons een goed idee om clubs voorafgaand aan elke wedstrijd hun veiligheidsplannen te laten bespreken met de burgemeester. Die kan dan controleren of de openbare orde in en rondom het stadion voldoende is gewaarborgd. Is dat niet het geval, dan heeft hij of zij de bevoegdheid een wedstrijd af te gelasten’.Van der Laan denkt dat het voetbalgeweld niet met regels is op te lossen. ‘Emoties, hormonen en psychologische processen trekken zich niets aan van mooie beleidsplannen. Maar dat ontslaat de clubs en de politiek niet om het probleem zoveel mogelijk te bestrijden. Wat D66 betreft, ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de clubs. Voor ons is dan ook de inzet van particuliere beveiligingsdiensten bespreekbaar. Wanneer de kosten van de veiligheid aan de clubs worden doorberekend, zul je dat terugzien in de prijs van de toegangskaartjes. Maar daar is niets mis mee, want het gaat ten slotte in de eerste plaats om de veiligheid van de voetballiefhebber. Als die zelf de kosten draagt, hoeven voetbalwedstrijden niet excessief te drukken op de capaciteit van de politie. Die kan zich dan weer richten op het veilig houden van de straat’.