/

Back to home page

GLBT Rights Dutch Politics CDA D66

Ross onderschat groeiende homovijandigheid

   Mon 30/08/2004

Het homo-emancipatiebeleid van staatssecretaris Clemence Ross (CDA) is gespeend van elke ambitie. Dat stelt D66-kamerlid Lousewies van der Laan. In een brief aan de Tweede Kamer zet de staatssecretaris voor homo-emancipatiezaken haar voornemens uiteen, maar volgens D66 spreekt er geen urgentie uit. Van der Laan: ‘Maar liefst 75 procent van de Nederlandse homo’s ervaart volgens recent onderzoek van de Gaykrant afnemende tolerantie. De staatssecretaris onderschat de problemen’, aldus van der Laan. D66 zal Ross binnenkort naar de Kamer te roepen om over het homobeleid te debatteren. Ross erkent dat er problemen zijn en komt ook tegemoet aan het verzoek van D66 om de politieke coördinatie van het homo-emancipatiebeleid te handhaven. Het blijft volgens Van der Laan echter onduidelijk hoe de staatssecretaris de toenemende homovijandigheid te lijf gaat en of het huidige budget gehandhaafd blijft. D66 maakt zich zorgen over de toenemende spanningen tussen homo’s en bepaalde groepen allochtonen. ‘Islamitische homojongeren krijgen te maken met verstoting en geweld. Homo’s in oude wijken worden bedreigd en in elkaar geslagen, en de xenofobie onder homo’s neemt toe. Het is belangrijk dat die cirkel doorbroken wordt. De regering moet tolerantie eisen en initiatieven in gang zetten. In de brief van de staatssecretaris vind ik er echter weinig van terug’, aldus Van der Laan. D66 wil ook duidelijkheid, of de projecten die worden ontwikkeld om scholen veiliger te maken voor homoseksuele leerlingen en docenten kunnen worden uitgebreid, of dat het blijft bij een proefproject. Ross gaat volgens van der Laan volledig voorbij aan discriminatie op andere gebieden. Zo ontbreken nieuwe voorstellen om het sociale isolement van homoseksuele ouderen te doorbreken en zijn er geen nieuwe voornemens op het gebied van de sport, terwijl topsporters – een enkele uitzondering daargelaten - nog altijd niet uit de kast durven komen. D66 het is bovendien oneens met de stelling van Ross, dat de juridische homo-emancipatie voltooid zou zijn. Van der Laan: ‘Homoparen kunnen nog altijd geen buitenlands kind adopteren en een lesbische meemoeder kan haar kind niet erkennen. Ook in Europa kan Nederland nog veel doen voor de homo-emancipatie, denk alleen al aan de weigering van Oostenrijk om een in Nederland gesloten homohuwelijk te erkennen. Ook daar mag de Nederlandse staatssecrataris van homo-emancipatie wel wat ambitie tonen’.