/

Back to home page

Dutch Politics D66 Privacy

Steun voor privacybeperkende straffen

   Mon 03/01/2005

D66 krijgt steeds meer steun voor haar plan om mensen die herhaaldelijk misdrijven plegen minder recht op privacy te geven. Vorig jaar stelde D66 dit voor in de Tweede Kamer en minister Donner beloofde de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Tot dusver heeft dat weinig opgeleverd. Maar elders in de samenleving klinkt steeds meer steun door voor de plannen van D66. Zo sprak de Amsterdamse korpschef Welten vanochtend in zijn nieuwjaarstoespraak zijn steun uit voor het idee. D66-kamerlid Lousewies van der Laan: ‘Mensen zijn graag bereid een stukje privacy in te leveren als het daar ook daadwerkelijk veiliger van wordt op straat. Maar het inperken van de vrijheidsrechten van alle Nederlanders is een zwaar middel dat relatief weinig oplevert. Daarom is het veel slimmer privacybeperkende straffen in te voeren. Die kan een rechter als extra staf aan een veroordeelde misdadiger opleggen, zodat deze ook nadat hij of zij is vrijgekomen voor langere tijd goed in de gaten kan worden gehouden door de politie. Als zo iemand opnieuw over de scheef gaat, is dat ook eenvoudiger te bewijzen’. Volgens de Democraten zullen criminelen die weer terugkeren in de maatschappij eerder op het rechte pad blijven als zij weten dat de politie over extra mogelijkheden beschikt om eventuele misstappen die zij begaan ook snel op te sporen en te bewijzen. In het Nederlandse recht is het al gebruikelijk dat mensen die vaker over de scheef gaan, ook steeds zwaarder worden bestraft.