/

Back to home page

Dutch Politics D66

Studentenhuisvesting in asielcentra

   Tue 24/06/2003

Met de daling van het aantal asielzoekers als gevolg van de vreemdelingenwet van Paars II is er veel ruimte vrijgekomen in opvangcentra voor asielzoekers. Het kabinet neemt het voorstel van D66 over om deze centra om te bouwen tot studentenkamers. Zo’n 3000 studenten kunnen hierdoor aan een kamer worden geholpen. De Democraten zijn ook blij dat minister Dekker met de woningcorporaties praat om het aantal studentenkamers snel te vergroten.

In juni van dit jaar opperde D66-kamerlid Lousewies van der Laan het idee om studenten in asielcentra te huisvesten in het kameroverleg over asielbeleid. Zij werd op het idee gebracht door een emailtje van een kiezer. Op dat moment was er nog niet veel steun voor het idee. Van der Laan zei daar destijds over: ‘Nog altijd is er in de studentensteden – en in de wijde omtrek daarvan – een groot tekort aan kamers en woningen voor studenten. De asielcentra liggen niet allemaal bij de grote studentensteden, maar juist daarom is het goed als de regering bij het concentreren van de asielzoekerscentra rekening houdt met dit mogelijke nieuwe doel van de centra. Als die centra, die niet bij de studentensteden liggen in gebruik blijven voor asielopvang, dan kunnen de centra in de buurt van de studentensteden worden ingezet om snel een grote capaciteit aan studentenwoningen te bouwen’.Minister Dekker schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat zij contact heeft opgenomen met het Centraal Opvangorgaan asielzoekers (COA) om te kijken wat de mogelijkheden zijn. In Enschede en Bloemendaal wordt al geëxperimenteerd met studenten in voormalige asielcentra. Volgens D66 is het van belang dat het aantal studentenkamers snel wordt vergroot. Ook willen de Democraten huursubsidie voor onzelfstandige wooneenheden als studentencomplexen invoeren, zodra hier financiële ruimte voor is. Van der Laan kondigt verder aan dat D66 de minister kritisch blijft volgen of de kamers die nu op papier worden gecreëerd snel in de praktijk beschikbaar komen. ‘Er zijn zo’n 15.000 kamers nodig en de minister heeft er nu 12.000 op papier gecreëerd. Die moeten snel beschikbaar komen, maar de minister moet ook met de corporaties om de tafel gaan zitten om de overige benodigde kamers te creëren’.