/

Back to home page

Dutch Politics D66

"Verwerping van motie aanfluiting voor linkse partijen"

   Wed 24/11/2004

Dit artikel is eerder verschenen in het Parool

door Addie Schulte

De motie van Lousewies van der Laan om godslastering uit het wetboek van strafrecht te halen is gisteren verworpen. Maar zij geeft de strijd niet op. "We moeten voorkomen dat gelovigen meer mogen dan ongelovigen."Ruim een week stond de motie van Van der Laan in het centrum van de Haagse belangstelling. Misschien wat overdreven, erkent ook Van der Laan. "Het had niet zo moeten lopen. Jammer voor de politiek." Het voornemen van minister Piet Hein Donner van Justitie om godslastering vaker te vervolgen, stond in een brief die hij de Kamer stuurde naar aanleiding van de moord. "We hebben het in het debat aan de orde gesteld. Maar we waren bereid het te laten lopen, als Donner er niet op een CDA-congres over was begonnen."Ze blijft erbij dat de motie 'juist nu' had moeten worden aangenomen. "Donner doet een uitspraak, er wordt een motie ingediend en die komt op een lijst. Heel normaal. Iedereen heeft gezegd het er inhoudelijk mee eens te zijn. Het signaal is nu dat de Kamer het niet durft te zeggen. Wat moeten andere mensen die bang zijn hun mening te geven, daarvan vinden?""Vorige week dinsdag was de conclusie er al. Er is daarna gezegd dat moslims zich vogelvrij zouden voelen, maar dat is buitengewoon denigrerend tegenover moslims. Bijvoorbeeld ons Kamerlid Fatma Koser Kaya zegt: 'ik heb geen speciale bescherming nodig'."" De verwerping van de motie is een aanfluiting voor de linkse partijen en jammer voor de Kamer. Onrustig Nederland had een signaal moeten krijgen dat iedereen voor de wet gelijk is. De bizarre tweedeling die Donner wilde aanleggen tussen gelovigen en niet-gelovigen hadden we moeten tegengaan."Of die boodschap nu wel of niet is overgekomen bij de minister, is ook voor haar onduidelijk. "Donner heeft zijn beleidsvoornemen niet terug getrokken. Hij wil het nog steeds." Aan de andere kant heeft een meerderheid van de Kamer gezegd dat het wetsartikel niet moet worden afgestoft, en dus zegt ze. "Hij is wel goed teruggefloten."Maar het is wachten op de volgende confrontatie met Donner. Want botsingen tussen de liberale partijen D66 en VVD en het conservatieve CDA zullen blijven voorkomen, voorspelt Van der Laan. "Ik zie het een beetje als een relatie waarin ieder de eigen identiteit behoudt. Voor alle drie de partijen zijn dit soort onderwerpen bepalend. Daar moeten we niet moeilijk over doen, een keer per jaar komt er zoiets langs."Daarvoor zullen er aanleidingen genoeg zijn. Ze wil een einde maken aan alle regelingen waarin gelovigen meer rechten hebben dan ongelovigen. "Ik ben het niet met de uitspraak van de Hoge Raad eens die imam El Moumni, die homo's gelijkstelde aan varkens, vrijsprak vanwege de vrijheid van godsdienst. Het is heel bizar als een gelovige beledigender mag zal als een ongelovige. Als het op basis was van de vrijheid van meningsuiting, had ik dat kunnen accepteren. Welke consequentie dat heeft voor de Grondwet (waarin de vrijheid van godsdienst apart is geregeld, red.) moet uit de discussie blijken."Vrijheid van meningsuiting kan wat Van der Laan betreft heel ver gaan, hoewel dat soms onprettige gevolgen heeft. "Botheid is een heel onprettige eigenschap. Toen ik op mijn achttiende vanuit de Verenigde Staten hier kwam, ben ik heel erg geschokken van de manier waarop mensen met elkaar omgaan."Maar ze accepteert het, ook bijvoorbeeld RPF-politicus Leen van Dijke die stelde dat in zijn geloofsopvatting homo's gelijkstaan aan dieven. D66-fractievoorzitter Boris Dittrich vond dat destijds onaccceptabel. "Ik ben het eens met iedereen die vond dat Van Gogh fatsoensnormen overschreed. Maar het is niet verboden een proleet of een hufter te zijn.Ik wil daar niet de politie op afsturen."Ze heeft er andere oplossingen voor dan het strafrecht. "Ik lees bepaalde columnisten niet. En als ik de hoofdredacteur van Metro tegenkom zeg ik: moet dat nu? Eigenlijk heeft de Bond tegen het Vloeken een goede strategie: die stapt niet vaak naar de rechter maar stuurt brieven."