/

Back to home page

Dutch Politics D66

'Wetsartikel is dode letter'

   Wed 17/11/2004

Dit interview is eerder verschenen in Trouw

door Marcel ten Hooven en Meindert van der Kaaij

Lousewies van der Laan (D66) meent dat gelovigen in Nederland meer mogen zeggen dan niet-gelovigen. Voor haar een reden te meer alle beledigingen in de wet onder een noemer te brengen en het artikel over beledigende godslastering te schrappen.

DEN HAAG - D66-kamerlid Lousewies van der Laan heeft het initiatief genomen om de strafbaarstelling van beledigende godslastering uit de wet te schrappen. Juist nu wil zij het signaal geven dat de rechter alle uitingen op dezelfde wijze toetst. "Waarom moet belediging van iemand met een andere huidskleur, een vrouw of een gehandicapte anders worden bestraft dan belediging van een christen of moslim?'

Geeft u in deze spanningsvolle tijd niet juist aan moslims het signaal af dat alles gezegd mag worden over hun geloof? "Het signaal dat ik wil geven is dat de vrijheid van meningsuiting voorop staat. Ik ben blij dat de Kamer ervoor in de bres springt, nu minister Donner dit vrijheidsrecht dat al zo onder druk staat nog verder onderuit dreigt te schoffelen.'"Bovendien hebben gelovigen die zich beledigd voelen niets aan dat wetsartikel over beledigende godslastering. Het bestaat nu ruim zeventig jaar en welgeteld drie keer is iemand op grond van dit artikel veroordeeld. Het is een dode letter. Ik verwijt Donner dat hij met zijn uitspraak over mogelijke verruiming van die strafbepaling valse hoop wekt bij gelovigen die zich gekwetst voelen.'"En gelovigen mogen in dit land van de rechter toch al meer zeggen dan niet-gelovigen. In de zaak tegen El-Moumni sprak de rechter uit dat die imam homo's 'varkens' mocht noemen. ElMoumni had dat recht omdat hij dat zei op grond van zijn geloofs-"overtuiging. Ik vraag me af of een homo die El-Moumni 'varken' noemt, dat ook van de rechter mag.'"Dat is des te meer reden om geen onderscheid te maken in types beledigingen. We kunnen volstaan met het wetsartikel dat de rechter in staat stelt belediging te bestraffen.'U gaf nog geen antwoord op de vraag of moslims uw initiatief kunnen zien als een signaal dat hun geloof vogelvrij is verklaard.Ik vind uw vraag net zo denigrerend voor moslims als de opmerking van minister Verdonk, zondag in 'Buitenhof', dat de moslims een lager incasseringsvermogen hebben. Ik ken genoeg moslims die kunnen lachen om grappen over hun geloof. Het zijn geen slappelingen die bij de eerste grap over Allah in de hoek kruipen. En zij kennen ook de weg naar de rechter wanneer uitlatingen over hun geloof over de rand gaan. De stelling dat alle moslims overgevoelig zijn klopt naar mijn mening niet. Hoe sterker iemands geloof is, hoe minder hij zich aangevallen voelt door de mening van anderen.'Dus dit is het juiste moment om dat wetsartikel te schrappen?"Het is een feit dat de vrijheid van meningsuiting met de moord op Theo van Gogh een klap heeft gekregen. Dat maak je op uit reacties van mensen op televisie, dat lees je in commentaren in de krant. Ik krijg waarschuwingen van vrienden na te denken bij wat ik zeg. Voor je het weet word je bedreigd en zeg je niet meer wat je denkt omdat je bang bent. Donner heeft daar met zijn uitspraken nog een schepje bovenop gedaan. Hij schoffelt de vrijheid van meningsuiting nog verder onderuit.' 'Heeft uw voorstel het artikel te schrappen gevolgen voor de verhoudingen binnen de coalitie van CDA, VVD en D66?"Tja, dan had Donner er maar niet over moeten beginnen. Dit kabinet bestaat uit twee stromingen, liberaal en conservatief. Dit is lastig maar niet onoverkomelijk. Grote kwesties als de hervorming van de economie, extra investeringen in onderwijs en bestrijding van onveiligheid, binden de coalitie. Daarnaast heeft iedereen in de coalitie de vrijheid om zijn eigen lijn te trekken. Dit kabinet is een verstandshuwelijk, geen liefdesrelatie.'