/

Back to home page

European Parliament Economy

Dienst interne audit

   Wed 10/04/2002

Op 1 april 2000 is de Eenheid interne audit van DG XX vervangen door de Dienst interne audit gecombineerd met een aantal interne auditvoorzieningen binnen de DG's. De Dienst interne audit is nu bijna twee jaar operationeel en de Commissie zou een duidelijk beeld moeten hebben van het functioneren van deze dienst.

  1. Hoe is de personeelsbezetting van de nieuwe dienst in vergelijking met zijn voorganger?
  2. Hoeveel auditverslagen zijn er door de nieuwe dienst opgesteld en over welke onderwerpen?
  3. Hoe moeten deze resultaten beoordeeld worden, vergeleken met de vorige dienst?
  4. Klopt het dat een groot aantal functionarissen die door de Dienst interne audit zijn geworven, inclusief één supervisor, op zoek zijn naar een nieuwe baan of dat zij de Dienst inmiddels al verlaten hebben? Is dit verloop vergelijkbaar met de vorige dienst? Heeft deze kwestie de aandacht van de Commissie?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-0966+0+DOC+XML+V0//NL