/

Back to home page

European Parliament Economy

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, Dublin

   Fri 23/03/2001

Tilintarkastustuomioistuin välitti 22. marraskuuta 2000 Euroopan parlamentille kertomuksen Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Dublinin säätiö) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1999 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaukset (2000/2166(DEC)).

Parlamentin puhemies ilmoitti 15. joulukuuta 2000 pidetyssä istunnossa lähettäneensä kyseisen asiakirjan asiasta vastaavaan talousarvion valvontavaliokuntaan (C5-0686/2000).

Neuvosto välitti parlamentille 12. maaliskuuta 2001 antamansa suosituksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön hallintoneuvostolle säätiön tulostilin toteuttamisesta varainhoitovuonna 1999.

Parlamentin puhemies ilmoittaa 2. huhtikuuta 2001 pidettävässä istunnossa lähettävänsä kyseisen asiakirjan asiasta vastaavaan talousarvion valvontavaliokuntaan (C5-0000/2001).

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, Thessaloniki

Tilintarkastustuomioistuin välitti 29. marraskuuta 2000 Euroopan parlamentille kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop ? Thessaloniki) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1999 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen vastaukset (2000/2165(DEC)).

Parlamentin puhemies ilmoitti 15. joulukuuta 2000 pidetyssä istunnossa lähettäneensä kyseisen asiakirjan asiasta vastaavaan talousarvion valvontavaliokuntaan (C5-0687/2000).

Neuvosto välitti parlamentille12. maaliskuuta 2001 antamansa suosituksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop ? Thessaloniki) hallintoneuvostolle keskuksen tulostilin toteuttamisesta 1999 varainhoitovuonna.

Parlamentin puhemies ilmoittaa 2. huhtikuuta 2001 pidettävässä istunnossa lähettävänsä kyseisen asiakirjan asiasta vastaavaan talousarvion valvontavaliokuntaan (C5-0000/2001).

Pääluokat IV, V, VI ? osat A ja B

Komissio välitti 28. huhtikuuta 2000 Euroopan parlamentille varainhoitovuoden 1999 talousarvion mukaisiin toimintoihin liittyvän tulostilin ja taseen ? Nide III (SEC(2000) 539 ? 2000/2156(DEC)).

Parlamentin puhemies ilmoitti 3. heinäkuuta 2000 pidetyssä istunnossa lähettäneensä kyseisen asiakirjan asiasta vastaavaan talousarvion valvontavaliokuntaan sekä lausuntoa varten kaikkiin muihin valiokuntiin (C5-0312/2000).

Tilintarkastustuomioistuin välitti 14. marraskuuta 2000 Euroopan parlamentille varainhoitovuotta 1999 koskevan kertomuksensa.

Parlamentin puhemies ilmoitti 11. joulukuuta 2000 pidetyssä istunnossa lähettäneensä kyseisen asiakirjan asiasta vastaavaan talousarvion valvontavaliokuntaan (C5-0617/2000).

Neuvosto välitti parlamentille 12. maaliskuuta 2001 antamansa suosituksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 1999. Parlamentin puhemies ilmoitti 2. huhtikuuta 2001 pidetyssä istunnossa lähettäneensä kyseisen asiakirjan asiasta vastaavaan talousarvion valvontavaliokuntaan (C5-0000/2001).

Talousarvion valvontavaliokunta vahvisti 6. marraskuuta 2000 pitämässään kokouksessa Lousewies van der Laanin nimittämisen esittelijäksi.

Talousarvion valvontavaliokunta käsitteli mietintöluonnosta 27. helmikuuta ja 21. maaliskuuta 2001 pitämissään kokouksissa.

Viimeksi mainitussa kokouksessa se hyväksyi:

  • päätösehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiölle (Dublin) äänin 11 puolesta ja 6 vastaan
  • päätösehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselle (Cedefop ? Thessaloniki) äänin 11 puolesta ja 7 vastaan
  • päätösehdotuksen vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 1999: PÄÄLUOKKA IV ? TUOMIOISTUIN; PÄÄLUOKKA V ? TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN, PÄÄLUOKKA VI ? OSA B ? ALUEIDEN KOMITEA yksimielisesti
  • päätöslauselmaesityksen Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 1999 myönnettävää vastuuvapautta koskevan päätöksen lykkäämisestä: PÄÄLUOKKA VI - OSA A ? TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA äänin 16 puolesta ja 1 vastaan

Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Diemut R. Theato (puheenjohtaja), Lousewies van der Laan (varapuheenjohtaja ja esittelijä), Herbert Bösch (varapuheenjohtaja), Freddy Blak (varapuheenjohtaja), Mogens N.J. Camre (Isabelle Caulleryn puolesta), Bert Doorn (Carlos Costa Nevesin puolesta), Anne Ferreira, Christos Folias, Salvador Garriga Polledo (José Javier Pomés Ruizin puolesta), Christopher Heaton-Harris, Helmut Kuhne, John Joseph McCartin (Brigitte Langenhagenin puolesta), Jan Mulder (Antonio Di Pietron puolesta), Bart Staes, Gabriele Stauner, Rijk van Dam ja Michiel van Hulten.

Perustelut esitetään suullisesti täysistunnossa / julkaistaan erikseen.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2001-0108%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fFI