/

Back to home page

European Parliament Economy

EuropÊiske Institut til Forbedring af Leve- og ArbejdsvilkÂrene

   Fri 23/03/2001

Den 22. november 2000 fremsendte Revisionsretten sin beretning om regnskabet for Det EuropÊiske Institut til Forbedring af Leve- og ArbejdsvilkÂrene (Dublin-Instituttet) for regnskabsÂret, der afsluttedes pr. 31. december 1999, med instituttets svar (2000/2166(DEC)) til Parlamentet.

Den 22. november 2000 fremsendte Revisionsretten sin beretning om regnskabet for Det EuropÊiske Institut til Forbedring af Leve- og ArbejdsvilkÂrene (Dublin-Instituttet) for regnskabsÂret, der afsluttedes pr. 31. december 1999, med instituttets svar (2000/2166(DEC)) til Parlamentet.

PÂ m ?det den 15. december 2000 meddelte Parlamentets formand, at dette dokument var henvist til Budgetkontroludvalget (C5-0686/2000).

RÂdet fremsendte henstillingen af 12. marts 2001 om decharge til bestyrelsen for Det EuropÊiske Institut til Forbedring af Leve- og ArbejdsvilkÂrene for gennemf ?relsen af oversigten over instituttets indtÊgter og udgifter for regnskabsÂret 1999 til Parlamentet.

PÂ m ?det den 2. april 2001 meddelte Parlamentets formand, at dette dokument var henvist til Budgetkontroludvalget (C5-0000/2001).

Det EuropÊiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, Thessaloniki

Den 29. november 2000 fremsendte Revisionsretten sin beretning om regnskabet for Det EuropÊiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop ñ Thessaloniki) for regnskabsÂret, der afsluttedes pr. 31. december 1999, med centrets svar (2000/2165(DEC)) til Parlamentet.

PÂ m ?det den 15. januar 2001 meddelte Parlamentets formand, at dette dokument var henvist til Budgetkontroludvalget (C5-0686/2000).

RÂdet fremsendte henstillingen af 12. marts 2001 om decharge til bestyrelsen for Det EuropÊiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemf ?relsen af oversigten over centrets indtÊgter og udgifter for regnskabsÂret 1999 til Parlamentet.

PÂ m ?det den 2. april 2001 vil Parlamentets formand meddele, at dette dokument er henvist til Budgetkontroludvalget (C5-0000/2001).

Sektion IV og V og sektion VI ñ Del A og B

Den 28. april 2000 fremsendte Kommissionen forvaltningsregnskab og balance for regnskabsÂret 1999 ñ bind III (SEK( 2000) 539 ñ 2000/2156(DEC)) til Parlamentet.

PÂ m ?det den 3. juli 2000 meddelte Parlamentets formand, at dette dokument var henvist til Budgetkontroludvalget som korresponderende udvalg og til de ?vrige udvalg som rÂdgivende udvalg (C5-0312/2000).

Den 14. november 2000 forelagde Revisionsretten Parlamentet sin Ârsberetning for regnskabsÂret 1999.

PÂ m ?det den 11. december 2000 meddelte Parlamentets formand, at dette dokument var henvist til Budgetkontroludvalget som korresponderende udvalg (C5-0617/2000).

RÂdet fremsendte henstillingen af 12. marts 2001 om decharge for Den EuropÊiske Unions almindelige budget for regnskabsÂret 1999 til Parlamentet.

PÂ m ?det den 2. april 2001 vil Parlamentets formand meddele, at dette dokument er henvist til Budgetkontroludvalget (C5-0000/2001).

PÂ m ?det den 6. november 2000 bekrÊftede Budgetkontroludvalget valget af Lousewies van der Laan til ordf ?rer.

PÂ m ?der den 27. februar og 21. marts 2001 behandlede udvalget udkastet til betÊnkning.

PÂ sidstnÊvnte m ?de vedtog det:

  • forslaget til afg ?relse om decharge for regnskabsÂret 1999 til Det EuropÊiske Institut til Forbedring af Leve- og ArbejdsvilkÂrene, Dublin (for: 11; imod: 6);
  • forslaget til afg ?relse om decharge for regnskabsÂret 1999 til Det EuropÊiske Center for udvikling af Erhvervsuddannelse, Thessaloniki (for: 11; imod: 7);
  • forslaget til afg ?relse om decharge for gennemf ?relsen af Den EuropÊiske Unions almindelige budget for regnskabsÂret 1999: SEKTION IV ñ DOMSTOLEN, SEKTION V ñ REVISIONSRETTEN, SEKTION VI ñ DEL B ñ REGIONSUDVALGET (enstemmigt);
  • forslaget til beslutning om udsÊttelse af afg ?relsen om decharge for gennemf ?relsen af Den EuropÊiske Unions almindelige budget for regnskabsÂret 1999: SEKTION VI ñ DEL A ñ DET ÿKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (for: 16; imod: 1).

Til stede under afstemningen var: Diemut R. Theato (formand), Lousewies van der Laan (nÊstformand og ordf ?rer), Herbert Bˆsch og Freddy Blak (nÊstformÊnd), Mogens N.J. Camre (for Isabelle Caullery), Bert Doorn (for Carlos Costa Neves), Anne Ferreira, Christos Folias, Salvador Garriga Polledo (for JosÈ Javier PomÈs Ruiz), Christopher Heaton-Harris, Helmut Kuhne, John Joseph McCartin (for Brigitte Langenhagen), Jan Mulder (for Antonio Di Pietro), Bart Staes, Gabriele Stauner, Rijk van Dam og Michiel van Hulten.

Begrundelsen vil blive givet mundtlig p plenarm ?det/vil blive offentliggjort sÊrskilt. BetÊnkningen indgivet den 23. marts 2001.

Fristen for Êndringsforslag til denne betÊnkning vil fremg af forslaget til dagsorden for den m ?deperiode, hvor den skal behandles.


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2001-0108%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fDA