/

Back to home page

European Parliament Economy

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Dublin

   Fri 23/03/2001

Den 22 november 2000 översände revisionsrätten sin rapport till parlamentet om räkenskaperna för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Dublinfonden) avseende budgetåret som avslutades den 31 december 1999, åtföljd av fondens svar (2000/2166(DEC)).

Vid plenarsammanträdet den 15 december 2000 tillkännagav parlamentets talman att hon hade överlämnat dessa dokument till budgetkontrollutskottet (C5-0686/2000).

Den 12 mars 2001översände rådet sin rekommendation till parlamentet om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor när det gäller genomförandet av fondens inkomst- och utgiftsberäkning avseende budgetåret 1999.

Vid sammanträdet den 2 april 2001 tillkännagav parlamentets talman att hon hade överlämnat detta dokument till budgetkontrollutskottet (C5-0000/2001).

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Thessaloniki

Den 29 november 2000 översände revisionsrätten sin rapport till parlamentet om räkenskaperna för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop-Thessaloniki) för budgetåret som avslutades den 31 december 1999, åtföljda av centrumets svar (2000/2165(DEC)).

Vid sammanträdet den 15 januari 2001 tillkännagav parlamentets talman att hon hade överlämnat dessa dokument till budgetkontrollutskottet (C5-0687/2000).

Den 12 mars 2001översände rådet sin rekommendation till parlamentet om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning när det gäller genomförandet av centrumets inkomst- och utgiftsberäkning avseende budgetåret 1999.

Vid sammanträdet den 2 april 2001 tillkännagav parlamentets talman att hon hade överlämnat detta dokument till budgetkontrollutskottet (C5-0000/2001).


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA5-2001-0108%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSV
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): europeiska_fonden_for_forbattring_av_levnads-_och_arbetsvillkor_dublin
Additional Params: page = 1
tagname = economy
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 249ms (action ~234ms, view ~31ms, requeststart ~15ms)