/

Back to home page

Economy

Intern revisionstjeneste

   Wed 10/04/2002

Den 1. april 2000 blev den interne revisionsenhed i GD XX erstattet af den interne revisionstjeneste (IAS) og adskillige interne revisionsinstanser i generaldirektoraterne. IAS har dermed fungeret i næsten to år, og Kommissionen bør have en klar vurdering af dens resultater.

1. Hvordan er personalet i de nye tjenester sammenlignet med den tidligere?
 
2. Hvor mange revisionsrapporter er blevet udarbejdet af den nye tjeneste og om hvilke emner?
 
3. Hvordan er produktionen sammenlignet med den tidligere tjeneste?
 
4. Er det korrekt, at et stort antal tjenestemænd, som er blevet ansat af IAS, herunder en revisionschef, søger efter nyt arbejde eller har forladt tjenesten? Hvordan er denne udskiftning sammenlignet med den tidligere tjeneste? Giver dette anledning til bekymring i Kommissionen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-0966+0+DOC+XML+V0//DA