/

Back to home page

Economy

Intern revisionstjeneste

   Wed 10/04/2002

Den 1. april 2000 blev den interne revisionsenhed i GD XX erstattet af den interne revisionstjeneste (IAS) og adskillige interne revisionsinstanser i generaldirektoraterne. IAS har dermed fungeret i næsten to år, og Kommissionen bør have en klar vurdering af dens resultater.

1. Hvordan er personalet i de nye tjenester sammenlignet med den tidligere?
 
2. Hvor mange revisionsrapporter er blevet udarbejdet af den nye tjeneste og om hvilke emner?
 
3. Hvordan er produktionen sammenlignet med den tidligere tjeneste?
 
4. Er det korrekt, at et stort antal tjenestemænd, som er blevet ansat af IAS, herunder en revisionschef, søger efter nyt arbejde eller har forladt tjenesten? Hvordan er denne udskiftning sammenlignet med den tidligere tjeneste? Giver dette anledning til bekymring i Kommissionen?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-0966+0+DOC+XML+V0//DA
Application: old-lousewiesNL [Reload, Run Tests]
Framework: Wheels 1.1.8
CFML Engine: Adobe ColdFusion 9,0,2,282541
Default Data Source: dev-lousewiesNL
Active Environment: Design [Development, Testing, Maintenance, Production]
URL Rewriting: On
URL Obfuscation: Off
Plugins: None
Route: newsPost
Controller: Articles
Action: displayArticle
Key(s): intern_revisionstjeneste
Additional Params: page = 1
tagname = economy
Caching Stats: hits: 0, culls: 0, misses: 4
Execution Time: 140ms (action ~125ms, view ~16ms)