/

Back to home page

Europe D66 Economy

Niet meer, maar beter geld naar Europa

   Tue 10/02/2004

D66 vindt dat de uitbreiding van de EU geen excuus mag zijn om de begroting explosief te laten stijgen. In plaats daarvan zou de Commissie kritisch moeten kijken de manier waarop het geld wordt uitgegeven. Vandaag presenteerde Commissievoorzitter Romano Prodi in Brussel de voorstellen van de Commissie die een stijging van de begroting inhouden van 120 miljard euro in 2006 naar 160 miljard in 2013. D66-kamerlid Lousewies van der Laan: ‘Dit is een gemiste kans om broodnodige hervormingen door te voeren. We moeten niet meer, maar verstandiger besteden’.

De voorgestelde verhoging van de begroting zou een stijging van de Nederlandse bijdrage aan de EU tot gevolg hebben. In tijden van pijnlijke ingrepen in Nederland is dat niet uit te leggen, vindt Van der Laan: ’De uitgaven van de EU mogen niet stijgen boven de huidige 1% van het BNP. Punt.’Van der Laan meent dat de Europese Commissie iedereen te vriend probeert te houden, maar dat daar uiteindelijk niemand wat opschiet: ’De Commissie doet niet waar zij voor is ingehuurd. Zij ontwijkt het maken van echte keuzes. De cake moet anders worden verdeeld. Zeker met tien nieuwe landen erbij. Dus minder geld naar de Franse boeren en meer naar de opbouw van Slowakije, of bijvoorbeeld een echt Europees asielbeleid‘. Van der Laan pleit voor een beperking van het geldverslindende en milieuonvriendelijke landbouwbeleid: ’We moeten daar fors in snijden en meer investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het is absurd dat de EU de helft van haar begroting uitgeeft aan boeren en minder dan 4% aan de kenniseconomie.’