/

Back to home page

Economy

Ongelmat euron käyttöönotossa

   Wed 20/09/2000

D66 on saanut huolestuttavan tiedon, että Euroopan suurimmat vähittäismyyntikonsernit ovat antaneet Euroopan talousministereille osoitetulla avoimella kirjeellä varoituksen, jonka mukaan rahaliikenne tulee jumiintumaan, kun euro otetaan käyttöön vuoden 2002 alussa.

Vähittäismyyjät perustavat tämän varoituksen Insead:in ja WHU Koblenzin tekemään tutkimukseen. Liike-elämän edustajat haluaisivat, että kuluttajat voisivat vaihtaa euroja jo ennen 1. tammikuuta 2002, jotta ongelmilta vältyttäisiin varsinaisena käyttöönottopäivänä. Kuluttajat saavat Alankomaissa vuoden 2001 lopulla nk. Zalm-kit:in, jossa on mallikappale kaikista eurokolikoista.

 

Katsooko komissiokin, että euron käyttöönotto kaoottisella tavalla saattaa vaikuttaa hyvin kielteisesti käyttäjien sille antamaan tukeen?

 

Miksi kuluttajat eivät voi saada euroseteleitä ennen euron käyttöönottoa?

 

Katsooko komissiokin, että symbolisen kolikkomäärän (kuten Alankomaiden "Zalm-kit") antaminen promootiotarkoituksiin ei ole ratkaisu siihen, että rahaliikenne on vaarassa jumiintua 1. tammikuuta 2002?

 

Katsooko komissiokin, että yksityishenkilöillä on oltava ennen 1. tammikuuta 2002 käytössään kolikoiden lisäksi myös seteleitä, jotta käyttöönotto sujuisi ongelmitta?

 

Aikooko komissio laatia selvityksen parhaista käytännöistä, joka perustuu jäsenvaltioiden tällä hetkellä itsenäisesti tekemiin aloitteisiin?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-2988+0+DOC+XML+V0//FI