/

Back to home page

Economy

Problem i samband med införandet av euron

   Mon 25/09/2000

D66 har med oro tagit del av den varning som framförts av Europas största detaljhandelskoncerner i ett öppet brev till EU:s finansministrar om att betalningssystemet kommer att "köra fast" vid införandet av euron i början av 2002. Denna varning baseras på en undersökning som genomförts av European Institute of Business Administration och Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung i Koblenz. För att undvika problem då euron införs vill näringslivet att konsumenterna redan före den 1 januari 2002 skall kunna växla till sig euro. Nederländska konsumenter ges i slutet av 2001 tillgång till ett "samlarset" som innehåller ett exemplar av samtliga euromynt.

Delar rådet vår uppfattning att ett kaos i samband med införandet av euron kan medföra att allmänhetens stöd för den Europeiska valutan allvarligt skadas?

 

Av vilken anledning ges inte konsumenterna möjlighet att skaffa sig eurosedlar före införandet av den gemensamma valutan?

 

Delar rådet vår uppfattning att en tilldelning av en symbolisk summa i reklamsyfte som det nederländska samlarsetet inte utgör en lösning vad gäller risken för att betalningssystemet kommer att "köra fast" den 1 januari 2002?

 

Delar rådet vår uppfattning att privatpersoner måste ges möjlighet att erhålla såväl euromynt som sedlar före den 1 januari 2002 i syfte att göra införandet av euron till en framgång?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-2987+0+DOC+XML+V0//SV