/

Back to home page

Economy

Problemer i forbindelse med indførelsen af euroen

   Mon 25/09/2000

D66 har med bekymring taget til efterretning, at Europas største detailhandelskoncern i en åben skrivelse til de europæiske finansministre har advaret om, at pengeomsætningen vil stagnere med indførelsen af euroen i begyndelsen af 2002. Denne advarsel baserer detailhandelen på undersøgelser foretaget af Insead og WHU Koblenz. For at undgå problemer ved tidspunktet for indførelsen ønsker erhvervslivet, at forbrugerne allerede inden 1. januar 2002 kan indveksle europenge. Nederlandske forbrugere får ved udgangen af 2001 rådighed over et samlesæt, der omfatter ét eksemplar af alle euromønter.

Er Rådet ligesom vi af den opfattelse, at en kaotisk indførelse af euroen vil kunne påvirke offentlighedens støtte af den europæiske mønt i negativ retning?
 
Hvad er årsagerne til, at forbrugerne inden indførelsen af euroen ikke får udleveret europengesedler?
 
Er Rådet ligesom vi af den opfattelse, at udlevering af en symbolsk mængde mønter til reklameformål, som f.eks. det nederlandske samlesæt, ikke er nogen løsning på risikoen for en stagnation af pengeomsætningen den 1. januar 2002?
 
Er Rådet ligesom vi af den opfattelse, at privatpersoner inden 1. januar 2002 ikke alene bør råde over mønter, men også pengesedler, for at indførelsen kan blive en succes?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-2987+0+DOC+XML+V0//DA