/

Back to home page

Europe D66 European Parliament Economy Climate

Sociaal-liberalen tegen subsidies voor intensieve veehouderij

   Wed 16/05/2001

De leden van D66 in het Europees Parlement hebben tegen het rapport Sturdy over de vleesmarkt gestemd, inclusief alle amendementen van de liberale en groene fracties. De Democraten vinden het onjuist dat de dier- en milieuonvriendelijke veehouderij wordt gestimuleerd door extra subsidies.

In een stemverklaring zetten de leden van de D66-fractie hun bezwaren uiteen:

Stemverklaring, rapport Sturdy over de rund- en kalfsvleesmarkt (A5-0142/2001)

D66 heeft gestemd tegen het gehele rapport Sturdy en de meeste amendementen daarop, inclusief die van de ELDR en Groene groep, omdat die zich uitspreken voor een verhoging van subsidies en een intensieve, dieronvriendelijke veeteelt bevorderen.

Het ineenstorten van de rundvleesmarkt is niet te wijten aan externe oorzaken, maar heeft direct te maken met de manier waarop productie en handel in de veeteeltsector zijn ingericht en met de manier waarop crises als BSE en MKZ, met steun van de sector, in de EU bestreden worden. Dat de sector daarvan nu de gevolgen ondervindt is normale marktwerking en juist geen reden de subsidies nog verder te verhogen, anders verandert er nooit iets. Het voorstel van Sturdy om de druk van de markt te halen door de subsidies zodanig in te richten dat er in plaats van rundvlees meer kalfsvlees, van kistkalveren dus, geproduceerd wordt is het toppunt van cynisme.

Lousewies van der Laan Bob van den Bos