/

Back to home page

Economy

Vaatimus, jonka mukaan Alankomaiden kansalaisten on palattava kotimaahansa saadakseen tiettyihin ryhmävakuutusten muotoihin liittyviä korvauksia

   Thu 16/03/2000

1. Onko komissio tietoinen kuninkaallisen asetuksen 746 käytännön vaikutuksista Alankomaiden kansalaisiin, joiden on muutettava takaisin kotimaahansa säilyttääkseen oikeuden saada tiettyihin ryhmävakuutusten muotoihin liittyviä korvauksia?

2. Myöntääkö komissio, että tämä de facto rajoittaa henkilöiden vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa?

 

3. Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, että Alankomaiden kansalaiset voivat edelleen asua valitsemassaan Euroopan unionin jäsenvaltiossa joutumatta maksamaan uuden asetuksen vaatimia aiheettomia ja ennakoimattomia kustannuksia?


http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2000-0797+0+DOC+XML+V0//FI