/

Back to home page

Economy

Verplichte terugkeer van Nederlandse staatsburgers in verband met onverwachte aanvragen van uitkeringen van bepaalde soorten collectieve verzekeringen

   Thu 16/03/2000

Is de Commissie op de hoogte van de praktische gevolgen voor Nederlandse staatsburgers van Koninklijk Besluit 746, dat hen ertoe verplicht terug naar Nederland te verhuizen wanneer zij aanspraak willen blijven maken op de uitkering van bepaalde soorten collectieve verzekeringen?

  • Vindt de Commissie ook niet dat dit de facto een beperking van het vrije verkeer van personen in de Europese Unie inhoudt?
  • Welke stappen denkt de Commissie te nemen om te verzekeren dat Nederlandse staatsburgers in de verblijfplaats van hun keuze kunnen blijven wonen zonder onterechte en onvoorziene kosten te hoeven maken ten gevolge van de nieuwe wetgeving?