/

Back to home page

Education United World College

Lousewies van der Laan lid Raad van Toezicht United World Colleges Nederland

   Mon 29/11/2010

Lousewies van der Laan is toegetreden tot de Raad van Toezicht van United World Colleges (UWC) Nederland. United World Colleges is een brede internationale educatieve beweging die zich inzet voor vrede en duurzaamheid. UWC heeft 12 scholen over de hele wereld. De huidige president van de Internationale UWC beweging is Koningin Noor van Jordanië. Z.K.H. Prins Willem-Alexander is beschermheer van UWC in Nederland

Lousewies van der Laan is toegetreden tot de Raad van Toezicht van United World Colleges (UWC) Nederland. United World Colleges is een brede internationale educatieve beweging die zich inzet voor vrede en duurzaamheid. UWC heeft 12 scholen over de hele wereld. De huidige president van de Internationale UWC beweging is Koningin Noor van Jordanië. Z.K.H. Prins Willem-Alexander is beschermheer van UWC in Nederland

Hiervoor was Van der Laan twee jaar voorzitter van de Vereniging UWC Nederland die zorg draagt voor de selectie van de Nederlandse leerlingen die worden uitgezonden naar een van de colleges. Van der Laan: “We zien dat de uitdagingen van de 21ste eeuw vragen om internationaal en uitdagend onderwijs en dat jongeren hun energie en idealisme actief willen inzetten. United World Colleges bieden die unieke combinatie. Daarnaast hebben United World Colleges al decennia ervaring met effectieve maatschappelijke stages voor jongeren, dat sluit goed aan bij de drive van jongeren om concreet aan de slag te gaan met hun ideeen ”.

Het UWC brengt veelbelovende jongeren (leeftijd 15-17 jaar) uit verschillende landen en culturen samen om wederzijds begrip te stimuleren. UWC beschouwt culturele verschillen als een bron van inspiratie. De aanpak op de colleges is uniek: een intensief academisch programma dat leidt tot het halen van het internationaal erkende Internationaal Baccalaureaat (IB) wordt gecombineerd met (fysieke) uitdagingen en dienstverlenende, maatschappelijke activiteiten. UWC biedt leerlingen de inspiratie, de vaardigheden en het netwerk om gedurende de rest van hun leven positieve veranderingen in de gemeenschap tot stand te brengen.

"Education is the great engine of personal development. It is through education that the daughter of a peasant can become a doctor; that the son of a mineworker can become the head of the mine; that the child of farm workers can become the President of a great nation." – Nelson Mandela, ere-voorzitter UWC

Lousewies van der Laan was van 1982 tot 1984 leerling van het United World College of the American West in New Mexico (USA). Er waren destijds 100 leerlingen uit 76 verschillende landen. Daarna studeerde zij rechten in Leiden en internationale economische betrekkingen in Bologna. Na een internationale carrière bij de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank, was zij vanaf 1999 volksvertegenwoordiger, eerst in het Europees Parlement, daarna in de Tweede Kamer. Momenteel is zij kabinetschef van de President van het Internationale Strafhof.”Ik beschouw die twee jaar op UWC nog steeds als twee van de beste van mijn leven. Ik heb vooral geleerd dat individuen altijd het verschil maken en dat iedereen iets kan bijdragen aan een betere wereld. Ik vond het tijd om iets terug te doen en anderen de kans te geven hetzelfde mee te maken.” United World Colleges is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde keten van middelbare scholen met leerlingen uit meer dan 110 landen. De eerste school, het UWC of the Atlantic in Wales opende haar deuren in 1962. Sindsdien zijn er over de hele wereld 11 scholen aan de UWC beweging toegevoegd. Met de opening van het United World College in Maastricht dit jaar zijn er nu 13 wereldwijd. United World Colleges onderscheiden zich van andere internationale middelbare scholen doordat kandidaten geselecteerd worden op basis van hun motivatie en geschiktheid, ongeacht hun financiële positie. Een groot aantal sponsoren, overheid, bedrijven, stichtingen en alumni stellen jaarlijks beurzen ter beschikking. Naast de twee jarige opleiding worden er in diverse landen korte cursussen georganiseerd voor een bredere doelgroep. In de Benelux wordt sinds een aantal jaren de UWC Youth Leadership Summit (UWC-YLS) georganiseerd.

Het 13e United World College in Maastricht is dit jaar september officieel geopend. De Internationale Basis- en Middelbare school van Maastricht zullen samen met 200 getalenteerde en gemotiveerde leerlingen uit de hele wereld het UWC Maastricht vormen. In totaal zullen ruim 900 leerlingen er de UWC ervaring op doen. Op de campus zal een Expertise Centrum voor maatschappelijke stage worden gehuisvest waar zowel de leerlingen van het UWC als andere geïnteresseerde onderwijsinstellingen een beroep op kunnen doen. Op deze manier kan de brede UWC ervaring met stages, die een standaard deel van het curriculum vormen, worden gedeeld met de Benelux. Lousewies van der Laan: “Ik heb minstens evenveel opgestoken van mijn mountain rescue activiteiten in de bergen, als van mijn wiskunde en filosofie lessen. Je merkt dat eventuele vooroordelen over ras, religie of nationaliteit wegvallen als je samen werkt.”

Alle United World Colleges vallen onder het Toezicht van de Internationale Board van UWC. De huidige president van de Internationale beweging is Koningin Noor van Jordanië. Z.K.H. Prins Willem-Alexander is alumnus van UWC en beschermheer van UWC in Nederland.

Het United World College in Maastricht wordt mede aangestuurd door de Stichting UWC Maastricht die op termijn deel zal gaan uitmaken van de Stichting UWC Nederland, waar Van der Laan in de Raad van Toezicht zit. Andere leden van de Raad zijn Ad van der Klooster en Willem Willemstein.

"The goal of our educational movement is not simply to produce educated young people but also to nurture activists for peace and future leaders who can help resolve the challenges within their own societies and contribute to building bridges between communities and cultures within their regions and throughout the world." - HKH Koningin Noor van Jordanië, president UWC